ΓΕΩΡΓΙΑ & ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

Τι επιπτώσεις βλέπουν οι επιστήμονες και οι αγρότες στον ελλαδικό χώρο και τι κινήσεις έχει κάνει η Ελλάδα για την προστασία της αγροτικής της παραγωγής έναντι των κλιματικών συνθηκών;
Παρασκευή 28/05/2021