ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ

Στην Βραζιλία, μιγάδες και μαύροι αποτελούν την πλειονότητα. Παρόλα αυτά, η εξόφθαλμη ανισότητα λευκών και μη λευκών παραμένει και το χρώμα καθορίζει με απόλυτο τρόπο τις ευκαιρίες που παρέχονται στη ζωή.
Πέμπτη 02/07/2020