#YourStory2: Πες μας τι θέλεις να μάθεις

Αντιστρέφουμε τους ρόλους και καλούμε τους αναγνώστες να προτείνουν στη δημοσιογραφική μας ομάδα θέματα που τους ενδιαφέρουν και θέλουν να ερευνήσουμε. Οι καλύτερες προτάσεις θα επιλεχθούν από το κοινό, σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 27 Μαρτίου στις 19:00, στο καφέ του ΙΑΝΟΥ.
Χρόνος ανάγνωσης: 
7
'

Έχεις θέματα που δεν μπορείς να ερευνήσεις μόνος σου ή σε απασχολούν καθημερινά, για τα οποία θέλεις απαντήσεις; 

Στείλε την πρότασή σου και θα αναλάβουμε να την ερευνήσουμε. Για δεύτερη χρονιά φέτος το #ΥourStory: Πες μας τι θέλεις να μάθεις δίνει τον λόγο και πάλι στους αναγνώστες του.

Γίνε κι εσύ μέλος της δημοσιογραφικής ομάδας και βοήθησε στην έρευνα και τη συγκέντρωση στοιχείων. Έως τις 26 Φεβρουαρίου 2018 περιμένουμε την ιδέα σου στο [email protected].

Η συντακτική ομάδα του inside story θα επιλέξει τις έξι πιο ενδιαφέρουσες προτάσεις. Στη συνέχεια, οι εμπνευστές τους θα δουλέψουν πάνω σε αυτές με την καθοδήγηση ενός δημοσιογράφου μας πριν την τελική παρουσίαση.

Σε ειδική εκδήλωση που θα γίνει την Τρίτη 27 Μαρτίου, στις 19:00 στο βιβλιοπωλείο ΙΑΝΟΣ, το κοινό θα επιλέξει τις τρεις προτάσεις οι οποίες θα αποτελέσουν αντικείμενο έρευνας και θα δημοσιευθούν στο inside story μέχρι το τέλος του έτους.

Η πρωτοτυπία του #YourStory προκάλεσε το ενδιαφέρον της ερευνητικής ομάδας του The Membership Puzzle Project, που διεξάγεται από το NYU και το De Correspondent, η οποία αναφέρει χαρακτηριστικά ότι το inside story δίνει την ευκαιρία στους αναγνώστες να προτείνουν ιστορίες και να συμβάλουν στη δημοσιογραφική έρευνα, κάτι που τα παραδοσιακά μέσα δεν προσφέρουν.

 

 

Διαδικασία συμμετοχής

1) Πες μας τι θες να μάθεις

Στείλε την ιδέα σου με email στο [email protected], απαντώντας σύντομα στις παρακάτω ερωτήσεις (λιγότερο από μία σελίδα Α4):

 • Ποιο είναι το θέμα που σε απασχολεί; Τι έχει συμβεί;
 • Γιατί πιστεύεις ότι αξίζει να καλυφθεί το ζήτημα; Γιατί έχει ενδιαφέρον;
 • Υπάρχουν πρωτογενείς πηγές και στοιχεία;
   
 • Deadline υποβολής: Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου

2) Οι 6 προτάσεις

Την Πέμπτη 15 Μαρτίου η συντακτική επιτροπή του inside story θα ανακοινώσει τις έξι προτάσεις που επέλεξε. Οι εμπνευστές τους θα προσκληθούν στα γραφεία του inside story για να προετοιμάσουν σύντομες παρουσιάσεις για την εκδήλωση. Κάθε ένας θα συνεργαστεί με έναν δημοσιογράφο του inside story, που θα αναλάβει να τον καθοδηγήσει.

3) Η εκδήλωση στον ΙΑΝΟ

Η ψηφοφορία για τις τελικές τρεις ιδέες θα πραγματοποιηθεί στο καφέ του ΙΑΝΟΥ την Τρίτη 27 Μαρτίου, στις 19:00. Συντονίστρια της εκδήλωσης θα είναι η δημοσιογράφος του inside story, Μαργαρίτα Πουρνάρα. Εκεί οι έξι αναγνώστες θα παρουσιάσουν την ιδέα τους και το κοινό θα έχει την ευκαιρία για ερωτήσεις. Τέλος, το κοινό θα επιλέξει τις τρεις προτάσεις που βρήκε πιο ενδιαφέρουσες.

Σημαντικές ημερομηνίες #YourStory2
Deadline για την υποβολή των ιδεών Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου
Ανακοίνωση των 6 προτάσεων Πέμπτη 15 Μαρτίου
Εκδήλωση στον ΙΑΝΟ Τρίτη 27 Μαρτίου​
Όροι συμμετοχής
 • Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «The Whole Story Ανώνυμη Εκδοτική Εταιρία» (η Εταιρία) προκηρύσσει διαγωνισμό με θέμα «#YourStory: Κάτι ξέρεις», σε τρία στάδια, όπως αναλυτικά περιγράφεται ανωτέρω (ο Διαγωνισμός).
 • Σκοπός του διαγωνισμού είναι η εκπαίδευση, η προώθηση της δημοσιογραφικής μεθοδολογίας καθώς και η διασκέδαση των συμμετεχόντων.
 • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πρόσωπα άνω των 18 ετών.
 • Η διάρκεια του Διαγωνισμού ορίζεται από 8 Ιανουαρίου έως 27 Μαρτίου 2018.
 • Ο τρόπος ανάδειξης των νικητών του Διαγωνισμού ορίζεται αναλυτικά ανωτέρω. Οι συμμετέχοντες αποδέχονται ότι τα αποτελέσματα που θα ανακοινωθούν βασίζονται αποκλειστικά στη διακριτική ευχέρεια και στην ανέλεγκτη κρίση της Εταιρίας και είναι οριστικά.
 • Οι νικητές του Διαγωνισμού θα ειδοποιηθούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στην διεύθυνση από την οποία εστάλησαν οι συμμετοχές.
 • Η Εταιρία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των νικητών που οφείλονται σε μη λήψη ή μη ανάγνωση από αυτούς, για οποιονδήποτε λόγο, του ηλεκτρονικού μηνύματος.
 • Η υποβληθείσα ιδέα στον Διαγωνισμό πρέπει να είναι πρωτότυπη, δηλαδή να προέρχεται αποκλειστικά και μόνο από αυτούς που την υποβάλλουν και να μην έχει δημοσιευθεί αλλού. Οι συμμετέχοντες δηλώνουν και εγγυώνται ότι το υλικό με το οποίο συμμετέχουν στο Διαγωνισμό, , ανήκει αποκλειστικά σε αυτούς και διατηρούν κάθε δικαίωμα χρήσης, εκμετάλλευσης και διάθεσης αυτού. Επίσης δηλώνουν ότι υλικό αυτό δεν παραβιάζει κανενός είδους πνευματικά δικαιώματα ή δικαιώματα προσωπικότητας τρίτων, άλλως έχουν αποκτήσει νόμιμα κάθε είδους πνευματικά ή άλλα δικαιώματα και εν γένει συμμορφώνεται πλήρως με την κείμενη νομοθεσία.
 • Με τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό οι συμμετέχοντες εκχωρούν τυχόν πνευματικά δικαιώματα τους επί του πάσης φύσεως υλικού της συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό στην Εταιρία, προκειμένου το υλικό αυτό να χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς του Διαγωνισμού αλλά και για τους σκοπούς της εκδήλωσης και την τυχόν δημοσίευση από το inside story.
 • Αποκλειστική κυρία και δικαιούχος χρήσης και εκμετάλλευσης κάθε μορφής περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων χωρίς κανένα περιορισμό του υλικού εν όλω ή εν μέρει, που θα προκύψει από τη συμμετοχή των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό κατά τα ανωτέρω, καθώς και κάθε άλλου στοιχείου που δύναται να τύχει εμπορικής εκμετάλλευσης και σχετίζεται με τους συμμετέχοντες και τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό, καθίσταται η Εταιρία, για οποιοδήποτε σκοπό σχετικό με τις δραστηριότητές της. Οι συμμετέχοντες (δηλώνουν με την συμμετοχή τους ρητά και ανεπιφύλακτα ότι δεν διατηρούν καμία αξίωση για καταβολή πνευματικών ή άλλων δικαιωμάτων από την ως άνω εκμετάλλευση. Ειδικότερα, και προς άρση πάσης αμφιβολίας, οι συμμετέχοντες δηλώνουν και αποδέχονται ρητώς ότι μεταβιβάζουν στην Εταιρία όλα τα του υλικού απορρέοντα δικαιώματα και εξουσίες τους, χωρίς χρονικό ή άλλο περιορισμό τόσο για την Ελλάδα όσο και για το εξωτερικό, ανεξαρτήτως του τρόπου ή του μέσου εκμετάλλευσής τους, καθώς και το αποκλειστικό δικαίωμα μεταβίβασης ή/και παραχώρησης άδειας χρήσης των δικαιωμάτων και εξουσιών αυτών σε τρίτους χωρίς να διατηρούν καμία οικονομική αξίωση ή άλλη απαίτηση έναντι της Εταιρίας. Εφόσον απαιτηθεί, οι Συμμετέχοντες θα υπογράψουν σχετική δήλωση/έγγραφο που αφορά στη μεταβίβαση των εν λόγω δικαιωμάτων κατά τα ανωτέρω.
 • Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα εκμετάλλευσης, χωρίς χρονικό ή άλλο περιορισμό τόσο για την Ελλάδα όσο και για το εξωτερικό, ανεξαρτήτως του τρόπου ή του μέσου εκμετάλλευσής τους, κάθε μορφής περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων χωρίς κανένα περιορισμό του υλικού των συμμετεχόντων που θα προκύψει από τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό, καθώς και κάθε άλλου στοιχείου που δύναται να τύχει εμπορικής εκμετάλλευσης και σχετίζεται με αυτούς και τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, για οποιοδήποτε σκοπό σχετικό με τις δραστηριότητές της, καθώς και για σκοπούς διαφήμισης και προώθησης των δραστηριοτήτων της. Οι νικητές και οι συμμετέχοντες δηλώνουν με τη συμμετοχή τους ρητά και ανεπιφύλακτα ότι δεν διατηρούν ούτε τώρα ούτε στο μέλλον καμία αξίωση ή οικονομική απαίτηση για οποιασδήποτε μορφής αμοιβή ή αποζημίωση από την Εταιρία ή/και από τυχόν τρίτους στους οποίους θα παραχωρηθεί η χρήση ή/και η εκμετάλλευση του υλικού από την Εταιρία. Εφόσον απαιτηθεί, οι Νικητές και οι Διαγωνιζόμενοι που θα επιλεγούν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού κατά τα ανωτέρω θα υπογράψουν σχετική δήλωση ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που αφορά στη μεταβίβαση των εν λόγω δικαιωμάτων κατά τα ανωτέρω.
 • Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, η Εταιρία θα τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων [Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (e-mail), Αριθμό Τηλεφώνου (σταθερού και κινητού), Πόλη και Διεύθυνση Κατοικίας], τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για το σκοπό της διενέργειας του Διαγωνισμού. Τα δεδομένα δύνανται να διαβιβαστούν και σε συνεργάτες της Εταιρίας που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της για τον ως άνω σκοπό.
 • Ήδη με την υποβολή της συμμετοχής στον Διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες δίνουν την συγκατάθεσή τους στην Διοργανώτρια να τηρήσει αρχείο με τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα για τον ως άνω σκοπό.
 • Περαιτέρω, οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότησή τους στην Εταιρία για την προβολή του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και τηλεόρασης ή/και του Διαδικτύου.
 • Κατά την διενέργεια του Διαγωνισμού, ενδέχεται να δημιουργηθεί πάσης φύσεως υλικό (ενδεικτικά οπτικό, ακουστικό, οπτικοακουστικό υλικό, συνεντεύξεις κ.λ.π), το οποίο θα αναρτηθεί σε ιστοσελίδες, στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης της Εταιρίας και σε επίγεια, καλωδιακά και ψηφιακά κανάλια κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Εταιρίας. Οι συμμετέχοντες δίνουν στην Εταιρία το δικαίωμα δημοσίευσης του ονόματός και της εικόνας τους, για διαφημιστικούς σκοπούς σε οποιοδήποτε μέσο και με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς οικονομική ή άλλη απαίτηση από μέρους τους. Εφόσον απαιτηθεί, οι συμμετέχοντες θα υπογράψουν σχετική δήλωση ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που αφορά στην εν λόγω συναίνεση κατά τα ανωτέρω.
 • Κάθε συμμετέχων και κάθε υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων, έχει το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης καθώς και το δικαίωμα αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων του σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 έως 13 του Ν. 2472/1997 περί προστασίας από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα ως άνω δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν είτε μέσω αποστολής συστημένης επιστολής στην Εταιρία, στη διεύθυνση Στησιχόρου 1, 10674 Αθήνα, είτε μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας (τηλ. 2107295605 από Δευτέρα έως Παρασκευή κατά το διάστημα 13:00 μ.μ.-17:00 μ.μ), υπεύθυνος δε επεξεργασίας για τις ανάγκες του νόμου αυτού ορίζεται η Εταιρία.
 • Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και να ανακαλέσει ή να ματαιώσει τον Διαγωνισμό ή να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή και οποιονδήποτε άλλο όρο του, με ειδοποίηση πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής. Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται στο κοινό είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής μέσω της Ιστοσελίδας. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για τους συμμετέχοντες, οι οποίοι δεν αποκτούν εκ του λόγου αυτού κανένα δικαίωμα για αποζημίωση ή οιαδήποτε άλλη αξίωση έναντι της Εταιρίας. Η Εταιρία μπορεί επίσης να διακόψει τον Διαγωνισμό χωρίς προειδοποίηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας. Σε περίπτωση δε ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά της Εταιρίας ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω οποιασδήποτε μεταβολής του. Περαιτέρω η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τη συμμετοχή οιουδήποτε συμμετέχοντα που κατά την ανέλεγκτη κρίση της δεν συμμορφώνεται ή/και παραβιάζει τους παρόντες όρους ή/και την ελληνική νομοθεσία. Στην τελευταία αυτή περίπτωση οι συμμετέχοντες ουδεμία αξίωση δύνανται να προβάλλουν κατά της Εταιρίας.
 • Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.
 • Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την πλήρη γνώση των αναλυτικών όρων συμμετοχής καθώς και συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή τους και την συνακόλουθη παραίτηση των συμμετεχόντων από κάθε σχετική αξίωση, απαίτηση και δικαίωμα έναντι της Εταιρίας.
 • Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να αποστέλλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην διεύθυνση [email protected].

Διαβάστε ακόμα

Σχόλια

Εικόνα Anonymous
gplus

Σας πείσαμε; Εμείς σας θέλουμε μαζί μας!
Χωρίς τους υποστηρικτές μας
δεν μπορούμε να υπάρχουμε.