Ουρανοκατέβατες ΜΚΟ και οργανώσεις-«φαντάσματα» στο μητρώο Μηταράκη

Δύο μέτρα και δύο σταθμά φαίνεται να εφαρμόζει η κυβέρνηση ως προς τη μεταχείριση ορισμένων μη κυβερνητικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στο πεδίο του μεταναστευτικού/προσφυγικού, παρακάμπτοντας κάποιες φορές ακόμη και ρυθμίσεις που η ίδια έχει νομοθετήσει.
Χρόνος ανάγνωσης: 
19
'

Στο τρίτο και τελευταίο μέρος του ρεπορτάζ μας για το μητρώο ελληνικών και ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που δραστηριοποιούνται σε θέματα διεθνούς προστασίας, μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης, η έρευνα του inside story εντόπισε διάφορα παράδοξα:

  • Από τις μόλις 29 ΜΚΟ του μητρώου, τουλάχιστον τρεις πρωτοεμφανιζόμενες φαίνεται να μην πληρούν στο ακέραιο ή να καλύπτουν στο περίπου τις προϋποθέσεις που έχει θέσει το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για την εγγραφή και ταυτόχρονη πιστοποίησή τους. Κι αυτό όταν αιτήσεις άλλων ΜΚΟ έχουν απορριφθεί για τη μη εκπλήρωση μέχρι κεραίας όλων των ευρέων και πιθανώς μεροληπτικών κριτηρίων αξιολόγησης, όπως π.χ. την αποτελεσματικότητα των δράσεών τους. Ταυτόχρονα υπάρχουν περιπτώσεις φορέων που αποκλείστηκαν με την αιτιολογία ότι δεν προσκόμισαν έγγραφα –τα οποία στην πραγματικότητα είχαν αναρτήσει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα είτε είχαν αποστείλει ηλεκτρονικά– ή λόγω έλλειψης δικαιολογητικών που εκ των πραγμάτων δεν διαθέτουν, όπως ισολογισμούς και απολογισμούς δράσης διετίας, για οργανώσεις που ξεκίνησαν να λειτουργούν το 2019 ή το 2020.
  • Με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο αυστηροποιήθηκε το 2020 συνοδευόμενο από τη διαδεδομένη ρητορική –που όμως δεν συνοδεύεται από συγκεκριμένα στοιχεία– περί ανάγκης να μπει τάξη στο ξέφραγο αμπέλι των ΜΚΟ του προσφυγικού, όσοι φορείς δεν έχουν εγγραφεί στο σχετικό μητρώο δεν μπορούν να συμμετέχουν στην υλοποίηση δράσεων διεθνούς προστασίας, μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης εντός της επικράτειας. Παρόλα αυτά στην έρευνά μας εντοπίσαμε μη εγγεγραμμένες στο μητρώο ΜΚΟ που έχουν λάβει χρηματοδότηση αρκετών δεκάδων χιλιάδων ευρώ για υλοποίηση προγραμμάτων στέγασης αιτούντων άσυλο.
  • Ο νόμος ορίζει επίσης ρητώς ότι η εγγραφή μελών και συνεργατών ΜΚΟ στο οικείο Μητρώο και η πιστοποίησή τους αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση τόσο για τη δραστηριοποίησή τους εντός της ελληνικής επικράτειας όσο και για τη συνεργασία τους με φορείς του Δημοσίου. Η ισχύουσα ΚΥΑ όμως κάνει λόγο για ειδικές περιπτώσεις ελεύθερης εισόδου σε δομές φιλοξενίας. Στη βάση αυτή εντοπίσαμε εννέα μη εγγεγραμμένες ΜΚΟ, στο προσωπικό των οποίων έχει χορηγηθεί από τον Ειδικό Γραμματέα Συντονισμού Συναρμόδιων Φορέων «κατ’ εξαίρεση άδεια» για πρόσβαση σε camps προσφύγων και μεταναστών.
In English
For the English version of this article click here.
Δράσεις Κοινωνικής Αλληλεγγύης: η ΑΜΚΕ με ανύπαρκτη δράση

Δέκατη τέταρτη στη λίστα των εγγεγραμμένων ΜΚΟ βρίσκουμε την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «Δράσεις Κοινωνικής Αλληλεγγύης». H AMKE συστάθηκε τον Μάρτιο του 2016 στον δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη Θεσσαλονίκης με κεφάλαιο 1.000 ευρώ. Το 20% καταβλήθηκε από την Αικατερίνη Γάκη και το υπόλοιπο 80% από την αδελφή της, Ελένη Γάκη, στέλεχος marketing στα δημοτικά ΜΜΕ της Θεσσαλονίκης και σύζυγο του Αρμόδιου (Μάκη) Στεργίου, πρώην στελέχους του ΛΑΟΣ που το 2012 πήρε «μεταγραφή» για ΝΔ και υποψήφιου δημοτικού συμβούλου Θεσσαλονίκης με την παράταξη του Γιώργου Ορφανού. Οι δύο ιδρύτριες της ΑΜΚΕ δεν έχουν κάποια πρότερη εμπειρία σε θέματα μετανάστευσης.

Την Ελένη Γάκη τη βρίσκουμε επίσης και ως μοναδική εταίρο του Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου «Δράση», που ιδρύθηκε το 2014. Το όνομα του ΚΕΚ το εντοπίσαμε και στο Μητρώο Παρόχων Κατάρτισης που συγκροτήθηκε με απόφαση Γιάννη Βρούτση. Σε αυτό περιλαμβάνονται οι 399 πάροχοι που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του τότε υπουργού Εργασίας για τη συμμετοχή στη δράση «Ειδικό Πρόγραμμα τηλεκατάρτισης με πιστοποίηση για επιστήμονες πληττόμενους από τον COVID-19», που οδήγησε στο φιάσκο του «σκοιλ ελικίκου».

Σύμφωνα με το ιδρυτικό καταστατικό της, μεταξύ των κύριων σκοπών της «Δράσεις Κοινωνικής Αλληλεγγύης» είναι να συμβάλλει μέσω ανάληψης δράσεων και συνεργασιών, προγραμμάτων και πρωτοβουλιών «στη βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης των ανέργων, ιδιαίτερα των πλέον μειονεκτικών ομάδων» με στόχο να βοηθήσει «στην αντιμετώπιση της οικονομικής τους δυσπραγίας, στην στήριξη των οικονομικά ασθενέστερων ομάδων, στην αύξηση της απασχόλησης, στην αντιμετώπιση της φτώχειας και της ανεργίας».

Σε τροποποίηση καταστατικού που έγινε τέλη Νοεμβρίου 2020, στους εν δυνάμει ωφελούμενους προστέθηκαν τα ασυνόδευτα ανήλικα, οι αιτούντες άσυλο, οι πρόσφυγες και οι Ρομά και στους στόχους συμπληρώθηκε η κοινωνική ένταξη. Η ΑΜΚΕ υπέβαλε ηλεκτρονικά στις αρχές Αυγούστου 2020 αίτηση εγγραφής στο μητρώο. Τέσσερις μήνες μετά, τον Δεκέμβριο, η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου στην εισήγησή της προς την επιτροπή αξιολόγησης αναφέρει ότι η ΑΜΚΕ σε γενικές γραμμές διαθέτει τους ελάχιστους όρους, πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις και έχει υποβάλει τα δικαιολογητικά της απόδειξης των ουσιαστικών κριτηρίων εγγραφής και πιστοποίησής της στο μητρώο. Όμως στην ίδια εισήγηση επισημαίνονται και κάποιες βασικές ελλείψεις στον φάκελό της.


Συγκεκριμένα, παρότι είναι βασική προϋπόθεση, η ΑΜΚΕ στην αίτησή της δεν δήλωσε προηγούμενες δράσεις της. Συνεπακόλουθα, από τα απαραίτητα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά λείπουν οι ετήσιες εκθέσεις απολογισμού δράσεων των δύο τελευταίων ετών και ως εκ τούτου ο συγκεκριμένος φορέας δεν πληροί ένα από τα ουσιαστικά κριτήρια εγγραφής και πιστοποίησης, που καλώς ή κακώς θέτει η ΚΥΑ: αυτό της υλοποίησης και αποδοτικότητας δράσεων. Η αποδοτικότητα, σύμφωνα με τη σχετική διάταξη, προκύπτει μεταξύ άλλων από τον απολογισμό έργου των δυο προηγούμενων ετών, στο οποίο αναφέρονται τουλάχιστον: δράσεις που υλοποίησε ο φορέας, αριθμός ενεργειών που υλοποιήθηκαν ανά κατηγορία δράσης/τίτλους αυτών των ενεργειών, ωφελούμενοι, συνεργασίες με φορείς και τρέχουσες παρεμβάσεις.

Εντελώς κενή είναι και η ενότητα «Οι δράσεις μας» στην ιστοσελίδα της εταιρείας, που δημιουργήθηκε τον Νοέμβριο του 2020, ενώ εντελώς επιγραμματικά αναφέρονται κάποιες δράσεις στην ενότητα «Προγράμματα» χωρίς ημερομηνίες, αναλυτικό περιεχόμενο και αριθμό ωφελουμένων. Άδεια είναι και η σελίδα στο facebook που έχει μόλις 22 likes. Οι μόνες δύο αναρτήσεις που έχουν γίνει είναι άσχετες με το μεταναστευτικό και καλούν μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που θέλουν να χρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο ή το email της ΑΜΚΕ. Όπως διαβάζουμε «το Ίδρυμα “Δράσεις Κοινωνικής Αλληλεγγύης” είναι μία από τις μεγαλύτερες κοινωνικές/φιλανθρωπικές οργανώσεις, το οποίο επιδοτεί, χρηματοδοτεί και στηρίζει μικρές, πολύ μικρές, μεσαίες αλλά και μεγάλες επιχειρήσεις (χωρίς κόστος για τις επιχειρήσεις και καμία οικονομική συμμετοχή)». Η περιγραφή για τη διευθύντρια του ιδρύματος αναφέρει ότι «είναι η πρόεδρος της μεγαλύτερης Ελληνο-Αμερικάνικης οργάνωσης παγκοσμίως, της AHEPA-Daughters of Penelope της Θεσσαλονίκης. Η AHEPA, ως γνωστόν, χρηματοδότησε, ίδρυσε και στηρίζει το Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ στη Θεσσαλονίκης, ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια».

Η ανυπαρξία έργου δεν φαίνεται να επηρέασε την τριμελή επιτροπή αξιολόγησης, η οποία την επομένη της εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσίας γνωμοδότησε θετικά αναφορικά με την τελική εγγραφή της ΑΜΚΕ στο μητρώο και την ταυτόχρονη χορήγηση πιστοποίησης.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία μας, η διαχειρίστρια της «Δράσεις Κοινωνικής Αλληλεγγύης» Ελένη Γάκη παραδέχθηκε ότι η ΑΜΚΕ είναι «αρχάρια» στο μεταναστευτικό. «Δεν είχαμε δράση στο μεταναστευτικό. Ο οργανισμός μας είναι φιλανθρωπικός και υλοποιούσε δράσεις με προσωπικές χορηγίες ανθρώπων για διανομή ρούχων και τροφίμων σε ευπαθείς ομάδες». Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, όπως μας λέει, εντάχθηκαν ως ΑΜΚΕ και στο πρόγραμμα στέγασης ESTIA, που έχει άμεση χρηματοδότηση. «Επειδή υπάρχει μια ομάδα που μπορούσε να το υλοποιήσει, με άτομα που διέθεταν την τεχνογνωσία από οργανώσεις που έτρεχαν τέτοια προγράμματα, μου έκαναν την πρόταση και δέχτηκα να κάνω την αίτηση για να ενταχθώ».

Επισημαίνοντας το γεγονός ότι στην αίτησή της για το μητρώο η ΑΜΚΕ δεν προσκόμισε απολογισμό δράσεων των προηγούμενων δύο ετών ως τεκμηρίωση της αποτελεσματικότητάς της, ένα από τα ουσιαστικά κριτήρια για την εγγραφή και πιστοποίηση μιας ΜΚΟ, μας απάντησε «δεν είχα υλοποιήσει δράσεις γιατί δεν είχα χρηματοδότηση, πώς θα μπορούσα να υλοποιήσω; Όταν μια εταιρεία είναι νεοσύστατη μπορεί να έχει απολογισμό; Πώς θα πάρει μέρος σε ένα πρώτο έργο; Άρα κάποιος πρέπει να ξεκινήσει από κάπου για να κάνει μία αρχή. Γι’ αυτό και έριξαν περισσότερο βάρος στην τεχνογνωσία που έχουμε τώρα για να υλοποιήσουμε το έργο και νομίζω ότι δεν δίνουν τόσο βάση στο να έχει κάποιος ένα μεταναστευτικό έργο ως προηγούμενη εμπειρία».

Την ίδια στιγμή, μάθαμε από τρεις διαφορετικές πηγές ότι για λόγους «μη αποτελεσματικότητας» απορρίφθηκε η αίτηση γνωστής αλλοδαπής ΜΚΟ που βοηθά πρόσφυγες και μετανάστες με χρόνια δράσης όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε πολλές χώρες του εξωτερικού.

Ακόμη κάτι που μας έκανε εντύπωση στο site της ΑΜΚΕ, αλλά επίσης δεν διαδραμάτισε κάποιο ρόλο στην τελική αξιολόγηση της αίτησής της, είναι το γεγονός ότι ναι μεν διαθέτει –όπως απαιτείται– πιστοποίηση ISO για το σύστημα διαχείρισης ποιότητας που εφαρμόζει, όμως το πεδίο εφαρμογής του είναι η «παροχή υπηρεσιών εξωραϊστικού και αναπτυξιακού σωματείου-παροχή υπηρεσιών οργάνωσης επιστημονικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων». Με άλλα λόγια, δεν σχετίζεται με δράσεις διεθνούς προστασίας, μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης. Αντιθέτως, στα πιστοποιητικά αρκετών άλλων εγγεγραμμένων ΜΚΟ (τα οποία εντοπίσαμε στις ιστοσελίδες τους), το πεδίο εφαρμογής που αναγράφεται είναι παρεμφερές με το αντικείμενο, π.χ. διαχείριση προγραμμάτων ευπαθών κοινωνικών ομάδων, υλοποίηση προγραμμάτων ανθρωπιστικής βοήθειας, σχεδιασμός και ανάπτυξη ανθρωπιστικών προγραμμάτων φροντίδας υγείας, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, στέγασης και ένταξης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων κ.ά.

Επειδή στην ΚΥΑ δεν υπάρχει σχετική διευκρίνιση, μία από τις ερωτήσεις που κάναμε στο υπουργείο ήταν αν το πεδίο εφαρμογής του (απαραίτητου) συστήματος ποιότητας που πρέπει να διαθέτουν οι αιτούσες ΜΚΟ, λαμβάνεται υπόψιν κατά την αξιολόγηση της αίτησης. Ωστόσο δεν λάβαμε απαντήσεις.

Από την άλλη, κάτι που δεν εντοπίσαμε στην ιστοσελίδα της ΑΜΚΕ «Δράσεις Κοινωνικής Αλληλεγγύης», παρότι συγκαταλέγεται στα ουσιαστικά κριτήρια και ουσιαστικές προϋποθέσεις εγγραφής στο μητρώο ΜΚΟ, είναι οι ετήσιες εκθέσεις ελέγχου ισολογισμών από ορκωτούς ελεγκτές.

Νέστορας: η άστεγη ΑΜΚΕ

Στην 26η θέση της λίστας με τις εγγεγραμμένες ΜΚΟ βρίσκουμε το «Κέντρο Αλληλεγγύης ο Νέστορας». Η συγκεκριμένη ΑΜΚΕ συστάθηκε στις 8 Μαρτίου 2019, χωρίς έως τώρα να παρουσιάζει κάποια δράση και εγγράφηκε στο μητρώο ΜΚΟ πριν τη συμπλήρωση διετίας, τις πρώτες ημέρες του Φεβρουαρίου. Τη λεπτομέρεια αυτήν την τονίζουμε διότι, όπως αναφέρουν άλλες ΜΚΟ η αίτηση των οποίων απορρίφθηκε ή εκκρεμεί, η διετία λειτουργίας και η ύπαρξη δράσεων φαίνεται και με βάση την ΚΥΑ να αποτελεί προαπαιτούμενο για την εγγραφή τους.

Σύμφωνα με το καταστατικό του «Νέστορα», «βασικός σκοπός της εταιρείας είναι η ανάπτυξη, προώθηση και διαχείριση ενός καινοτόμου υποστηρικτικού συστήματος αντιμετώπισης του μεταναστευτικού ρεύματος στην Ελλάδα (υποδοχή, ένταξη, ενσωμάτωση), σύμφωνα με τις επιταγές της διεθνούς και εθνικής νομοθεσίας και των διεθνώς θεσπισμένων κανόνων σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων». Με βάση τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις για το 2019, το Κέντρο Αλληλεγγύης Νέστορας «πρόκειται να λάβει μέρος σε προγράμματα υποστήριξης ευπαθών ομάδων και στην οργάνωση, λειτουργία και διαχείριση ανοικτών και κλειστών κέντρων υποδοχής αλλοδαπών/προσφύγων».

Η ΑΜΚΕ που μέχρι στιγμής φαίνεται να είναι πρακτικά αδρανής όπως προκύπτει και από τις οικονομικές της καταστάσεις για το 2019, στην παρούσα φάση βρίσκεται σε διαδικασία στελέχωσης και οργάνωσης. Στις 8 Μαρτίου ανάρτησε στην ιστοσελίδα της εφτά αγγελίες για οικονομικό διαχειριστή, υπεύθυνο μισθοδοσίας, συντονιστή πεδίου, μάγειρα και βοηθό μάγειρα, κοινωνικό λειτουργό, φύλακες και διερμηνέα-πολιτισμικό διαμεσολαβητή. Ειδικότητες που συνήθως χρειάζονται σε φορείς υλοποίησης του προγράμματος στέγασης ESTIA.


Όπως αναγράφεται στις οικονομικές καταστάσεις, το «Κέντρο Αλληλεγγύης O Νέστορας» «πρόκειται να λάβει μέρος σε προγράμματα υποστήριξης ευπαθών ομάδων και στην οργάνωση, λειτουργία και διαχείριση ανοικτών και κλειστών κέντρων υποδοχής αλλοδαπών/προσφύγων».

Στην ενότητα «Δράσεις» της ιστοσελίδας διαβάζουμε για δύο προγράμματα που βρίσκονται στα σκαριά: το «ENTAXIS» και το «SHELTER», τα οποία αναρτήθηκαν τις προηγούμενες εβδομάδες. Σκοπός του «ENTAXIS» είναι η ένταξη στην ελληνική κοινωνία των δικαιούχων διεθνούς προστασίας. «Ξεκινάμε πιλοτικά από την περιοχή της Αρκαδίας, όπου σε ξενοδοχείο χωρητικότητας 40 ατόμων θα φιλοξενούνται για 6 μήνες αναγνωρισμένοι πρόσφυγες για να μάθουν Ελληνικά και να προετοιμαστούν για την αγορά εργασίας σε καθορισμένους τομείς σύμφωνα με την ζήτηση που ήδη υπάρχει από επιχειρηματίες της ευρύτερης περιοχής με τους οποίους είμαστε σε στενή επαφή». Το συνολικό κόστος του προγράμματος για ένα εξάμηνο ανέρχεται στα €290.000 και για τη χρηματοδότησή του θα απευθυνθούμε προς κάθε κατεύθυνση, κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς».

Το πρόγραμμα «SHELTER» εστιάζει σε ένα σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες στην Ελλάδα: αυτό της έλλειψης στέγης. «Εμείς, το Κέντρο Αλληλεγγύης Ο Νέστορας, προσπαθούμε σκληρά να παρέχουμε στέγη για αυτήν την συγκλονισμένη ομάδα, την οποία ο κόσμος δεν κοίταξε [...] Ο Νέστορας εργάζεται με όλες τις ικανότητες και μέσα που διαθέτουν τα στελέχη και η διοίκησή του, βασίζεται στην αυτοχρηματοδότηση και προσπαθεί να λάβει βοήθεια από όλο τον κόσμο χωρίς εξαίρεση με σκοπό να εξασφαλίσει την απλούστερη διαβίωση για αυτούς τους ευάλωτους και άπορους ανθρώπους».

Η ΑΜΚΕ Νέστορας, με βάση την έρευνά μας δεν έχει λάβει μέχρι στιγμής χρηματοδότηση από κρατικά ή κοινοτικά κονδύλια, ωστόσο ο βασικός λόγος που στεκόμαστε στην συγκεκριμένη εγγεγραμμένη στο μητρώο ΜΚΟ είναι το γεγονός ότι, ενώ πασχίζει να προσφέρει στέγη σε πρόσφυγες που βρίσκονται στην Ελλάδα, η ίδια φαίνεται να είναι άστεγη.

Google Street View Ιούλιος 2019 (τρεις μήνες μετά την ίδρυση της ΑΜΚΕ με έδρα σε αυτή τη διεύθυνση).

Έδρα της σύμφωνα με το καταστατικό της και τα στοιχεία επικοινωνίας στο site της (αλλά και τις πρόσφατες αγγελίες εργασίας) είναι η Λεωφόρος Ιωνίας 114 στην Αθήνα, κοντά στον σταθμό ΗΣΑΠ Άγιος Νικόλαος. Το δηλωμένο σταθερό τηλέφωνο και η διεύθυνση αντιστοιχούν σε μία εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων, η οποία βρίσκεται υπό εκκαθάριση από τον Νοέμβριο του 2018. Στις 18 Φεβρουαρίου 2021, δηλαδή λίγες ημέρες μετά την εγγραφή της στο μητρώο των ΜΚΟ, περάσαμε έξω από τα γραφεία της, στο ισόγειο μιας 6όροφης πολυκατοικίας. Αυτό που παρατηρήσαμε, εκτός από τα κατεβασμένα ρολά, είναι είναι η απουσία οποιασδήποτε επιγραφής που να δείχνει ότι εκεί στεγάζονται τα γραφεία του «Κέντρου Αλληλεγγύης ο Νέστορας». Μάλιστα πάνω από την είσοδο παραμένει ακόμη η προηγούμενη ταμπέλα από το γραφείο ενοικίασης αυτοκινήτων. Στη δε τζαμαρία υπήρχε κολλημένο ένα πωλητήριο. Καλέσαμε στο κινητό της αγγελίας και συστηθήκαμε ως υποψήφιοι αγοραστές του ακινήτου. Όπως μας ενημέρωσε ο κύριος στην άλλη άκρη της γραμμής, η πολυκατοικία είναι οικογενειακή, στον 1ο και 2ο όροφο στεγάζονται δύο επιχειρήσεις (κομμωτήριο και κέντρο αισθητικής) και οι υπόλοιποι χρησιμοποιούνται ως κατοικίες (3ος, 4ος, 5ος ήταν προς πώληση όταν μιλήσαμε). Όταν τον ρωτήσαμε αν είναι νοικιασμένο το προς πώληση ακίνητο του ισογείου (υπάρχει μέσα ένα γραφείο, δύο καρέκλες και ένα σετ από ντουλάπια) μας απάντησε πως είναι άδειο («λειτουργούσε πριν σαν γραφείο», είπε) και αν θέλουμε μπορούμε να κρατήσουμε και τα έπιπλα. Tο ισόγειο γραφείο στα δεξιά της εισόδου, μας ενημέρωσε ότι αποτελεί έδρα εταιρείας που είναι υπό εκκαθάριση και θα έκλεινε οριστικά μέσα στον Φεβρουάριο.

Την Τρίτη 23 Μαρτίου επιχειρήσαμε να έρθουμε σε τηλεφωνική επικοινωνία με την ΑΜΚΕ Νέστορας, ωστόσο στο σταθερό τηλέφωνο που έχει στο site της δεν συνδέεται η γραμμή και στο κινητό ακούγεται το μήνυμα «ο αριθμός που καλέσατε δεν είναι σωστός».

Μία από τις –αναπάντητες– ερωτήσεις μας προς το υπουργείο είναι τι έλεγχοι και διασταυρώσεις γίνονται ως προς την πιστότητα και την εγκυρότητα των στοιχείων μιας υποβληθείσας αίτησης. Για παράδειγμα, γίνεται κάποιος επιτόπιος έλεγχος στα γραφεία/δομές μιας ΜΚΟ; Εξέταση καταχώρησης, λειτουργίας και πληρότητας ιστοσελίδας; Διασταύρωση στοιχείων των φυσικών προσώπων;

Hopeland: η ΑΜΚΕ που «εξαγόρασε» την προϋπηρεσία της

Από τις πρώτες καταχωρήσεις στο μητρώο ΜΚΟ ήταν η ΑΜΚΕ Hopeland, η οποία ιδρύθηκε τον Μάιο του 2015 με κεφάλαιο €600, διαφορετική επωνυμία (Πρωτοβουλία Αγίου Δημητρίου), έδρα στον Άγιο Δημήτριο Αττικής και καταστατικούς σκοπούς που δεν σχετίζονταν με το μεταναστευτικό πεδίο. Μετά από τρεις διαδοχικές μεταβιβάσεις μεριδίων («αιτία δωρεάς») που ξεκίνησαν τον Αύγουστο του 2020 μεταξύ των πέντε αρχικών εταίρων και δύο νέων που προστέθηκαν στην πορεία, η ΑΜΚΕ πλέον βρίσκεται στα χέρια του Γεώργιου Πουλαδάκη και της Κατερίνας Ρούκα, οι οποίοι συμμετέχουν στην εταιρεία με ποσοστό 90% και 10% αντίστοιχα. Πρόκειται σύμφωνα με δημοσιεύματα για έναν οδηγό στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Αμαρουσίου και μία κάτοικο Θεσσαλονίκης, αισθητικό και ιδιοκτήτρια ηλεκτρονικού καταστήματος καλλυντικών, την οποία βρίσκουμε επίσης ως μέλος ΔΣ σε εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χονδρικό εμπόριο φωτιστικού εξοπλισμού. Κανείς από τους δύο δεν φαίνεται να έχει προηγούμενη ενασχόληση με το μεταναστευτικό.

Στις 22 Σεπτεμβρίου 2020 η ΑΜΚΕ «Πρωτοβουλία Αγίου Δημητρίου» εγένετο «Hopeland», η έδρα της μεταφέρθηκε στον Δήμο Αθηναίων και οι καταστατικοί σκοποί της τροποποιήθηκαν ριζικά, συμπεριλαμβάνοντας μεταξύ άλλων τον σχεδιασμό και «την υλοποίηση προγραμμάτων ή/και υπηρεσιών συμβουλευτικών, συνοδευτικών και υποστηρικτικών της διαβίωσης ατόμων που χρήζουν προστασίας, των αιτούντων διεθνή προστασία, των μεταναστών και λοιπών ατόμων που χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά υπηρεσίες στέγασης, σίτισης και εν γένει φιλοξενίας». Η Hopeland υπέβαλε αίτηση εγγραφής στο μητρώο ΜΚΟ στις 29 Σεπτεμβρίου 2020, ενώ σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις που είναι αναρτημένες στο site της, έως και το τέλος του 2019 ήταν ανενεργή (μηδενικός κύκλος εργασιών).

Λίγες εβδομάδες μετά την αίτησή της, στις 19 Οκτωβρίου 2020, ο Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής αποφασίζει την επιχορήγηση της Hopeland με το ποσό των €1.137.224 με στόχο την προσωρινή φιλοξενία, παροχή σίτισης και υποστηρικτικών υπηρεσιών σε 1.002 πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο. Το αρχικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ήταν 15 Οκτωβρίου-31 Δεκεμβρίου 2020 και επεκτάθηκε έως τις 30 Ιουνίου 2021. Στις 16 Δεκεμβρίου έγινε η πληρωμή της α’ δόσης (προκαταβολή 50% του προϋπολογισμού), δηλαδή καταβλήθηκαν €568.612. Η Hopeland εντάχθηκε και στην υλοποίηση του ESTIA 2021 και επιχορηγήθηκε αυτή τη φορά με €6.216.899 με στόχο 1.366 ωφελούμενους και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 1,5 έτους, από 1 Ιανουαρίου 2021 έως 30 Ιουνίου 2022.

Τι είναι το ESTIA
Το πρόγραμμα ESTIA λειτουργεί από το 2015, αρχικά υπό τη διοίκηση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πλέον την ευθύνη επίβλεψης της τήρησης των όρων υλοποίησης του προγράμματος φέρει το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, με ίδια μέσα ή μέσω φορέων υλοποίησης. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη στέγαση αιτούντων διεθνούς προστασίας, οι οποίοι μεταφέρονται σε αυτό από Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης και Δομές Φιλοξενίας. Υπεύθυνη αρχή για την αξιολόγηση, ένταξη των σχετικών αποφάσεων και τη διαχείριση αυτών είναι η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφαλείας και άλλων πόρων. Το ESTIA II (Ιούλιος-Δεκέμβριος 2020) χρηματοδοτήθηκε από τον Μηχανισμό Έκτακτης Στήριξης του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης & Ένταξης της ΕΕ κατά ποσοστό 100%, ενώ το νέο ESTIA 2021, που τρέχει τώρα, χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και δύναται να βαρύνει τον προϋπολογισμό του Μηχανισμού Έκτακτης Στήριξης του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης της ΕΕ.

Το θέμα της Hopeland ανέδειξε πρώτος τον Οκτώβριο του 2020 ο βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής Γιώργος Καμίνης, με επίκαιρη κοινοβουλευτική ερώτηση προς τον υπουργό Νότη Μηταράκη. Ένας από τους παλιούς εταίρους που είχε αποχωρήσει από την ΑΜΚΕ, αντιδρώντας στην εμπλοκή του ονόματός του στην υπόθεση, σε εξώδικό του όπου τονίζει ότι δεν γνώριζε τίποτα για τις δράσεις που σκόπευαν οι νέοι εταίροι, παρείχε διάφορες χρήσιμες διευκρινίσεις. Συγκεκριμένα ότι το καλοκαίρι του 2020, όταν ήθελε να λύσει τη ΜΚΟ για να μην επιβαρύνεται οικονομικά, ένας φίλος του τον ενημέρωσε ότι «ο λογιστής του αναζητούσε, για λογαριασμό πελάτη του, μια εν λειτουργία Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία για να να συμμετάσχουν σε προγράμματα ΕΣΠΑ όπου συχνά οι δικαιούχοι οφείλουν να έχουν λειτουργία ετών για να μπορέσουν να συμμετάσχουν».

Αφοπλιστική είναι και η παραδοχή του διευθυντή της Hopeland Νίκου Βλάχου στη συνέντευξη που παραχώρησε τον Ιανουάριο 2021 στο wearesolomon και στον δημοσιογράφο Σταύρο Μαλιχούδη. Στην ερώτηση «γιατί όχι καινούργια ΜΚΟ;», απάντησε ότι οι δύο εταίροι της ΑΜΚΕ θα μπορούσαν να είχαν δημιουργήσει μια ΜΚΟ από το μηδέν, αλλά σε αυτήν τη περίπτωση δεν θα πληρούσαν την προϋπόθεση των δύο χρόνων προϋπηρεσίας προκειμένου να εγγραφούν στο μητρώο ΜΚΟ του υπουργείου.

Οι αντιφάσεις μητρώου και χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων στέγασης

Στις 29 Σεπτεμβρίου 2020, δηλαδή σε χρόνο που ακόμη εκκρεμούσε η αξιολόγηση της αίτησής της για εγγραφή στο μητρώο ΜΚΟ, η ΑΜΚΕ «Δράσεις Κοινωνικής Αλληλεγγύης», ανταποκρινόμενη στη σχετική πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχείρισης Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων, υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης για την υλοποίηση του έργου «ΕΣΤΙΑ ΙΙ: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία».

Στις 10 Νοεμβρίου, (σχεδόν 1,5 μήνα προτού εξεταστεί η αίτησή της για εγγραφή στο μητρώο ΜΚΟ) ο Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής μετά από θετική αξιολόγηση και έλεγχο πληρότητας των στοιχείων της πρότασης, αποφασίζει την επιχορήγηση της ΑΜΚΕ με €148.805 και στόχο την προσωρινή φιλοξενία 232 ωφελούμενων σε διαμερίσματα στην Κεντρική Μακεδονία και την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών. Ως χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ορίστηκε το δίμηνο 1 Νοεμβρίου-31 Δεκεμβρίου 2020 (παρατάθηκε έως 30 Ιουνίου 2021) και στις 16 Δεκεμβρίου καταβλήθηκε στην ΑΜΚΕ η α’ δόση χρηματοδότησης, που αντιστοιχεί στο 50% του προϋπολογισμού, δηλαδή σε καθαρό πληρωτέο ποσό €74.402. Υπενθυμίζουμε ότι οι «Δράσεις Κοινωνικής Αλληλεγγύης» εγγράφηκαν στο Μητρώο ΜΚΟ στις 17 Δεκεμβρίου 2020. Η συγκεκριμένη ΑΜΚΕ επιχορηγήθηκε και στο πλαίσιο του ESTIA 2021, με €670.432 για 224 ωφελούμενους του προγράμματος στέγασης, με χρονοδιάγραμμα 1 Ιανουαρίου 2021-30 Ιουνίου 2022.

Ο λόγος που στεκόμαστε τόσο στις ημερομηνίες είναι διότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τη σχετική ΚΥΑ, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που δεν έχουν εγγραφεί στο οικείο μητρώο «δεν δύνανται να συμμετέχουν στην υλοποίηση δράσεων διεθνούς προστασίας, μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης εντός της ελληνικής επικράτειας», όπως είναι για παράδειγμα η φιλοξενία αιτούντων άσυλο. Η εγγραφή, όπως διευκρινίζει η ΚΥΑ, αποτελεί εξάλλου απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να λαμβάνουν χρηματοδότηση από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους.

Ωστόσο η πρόσκληση για το ESTIA II φαίνεται να μην λαμβάνει υπόψιν τι προβλέπει ο νόμος και η σχετική ΚΥΑ, αφού αναφέρει ότι οι υποψήφιοι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί και φορείς μπορούν να υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης, να επιλεχθούν ως δικαιούχοι και να πληρωθούν, αρκεί να έχουν υποβάλει αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Μελών Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) καθώς και στο Μητρώο Μελών ΜΚΟ του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Αυτή η αντίφαση θα μπορούσε να οδηγήσει στο εξής οξύμωρο: Η αίτηση μιας ΜΚΟ-δικαιούχου εν τέλει να απορριφθεί από την αρμόδια υπηρεσία, διότι π.χ. θα διαπιστωθεί ότι δεν πληροί τις προϋποθέσεις για εγγραφή στο μητρώο, και την ίδια στιγμή να υλοποιεί ή να έχει ήδη ολοκληρώσει κάποιο πρόγραμμα με χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά η κρατικά κονδύλια. Δηλαδή με απλά λόγια να κριθεί εκ των υστέρων «ακατάλληλη» για κάτι τέτοιο, με βάση τα οριζόμενα από το ίδιο το υπουργείο.

Η ΑΜΚΕ «Δράσεις Κοινωνικής Αλληλεγγύης» δεν είναι η μόνη που έλαβε επιχορήγηση και πληρώθηκε για το πρόγραμμα ESTIA II χωρίς να είναι εγγεγραμμένη τη δεδομένη στιγμή στο Μητρώο. Όπως είχε επισημάνει ο Γιώργος Καμίνης, το ίδιο συνέβη και με την ΑΜΚΕ Hopeland. Σε κοινοβουλευτική ερώτησή του προς τον Νότη Μηταράκη, ο βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής τόνιζε ότι τίθενται σοβαρά ζητήματα νομιμότητας και στρεβλής λειτουργίας του Μητρώου ΜΚΟ και Μελών.

Μία από τις (επίσης αναπάντητες) ερωτήσεις μας προς το υπουργείο ήταν αν η δημοσιοποιημένη λίστα ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο, δηλαδή κάθε φορά που προστίθεται ή αφαιρείται το όνομα κάποιας ΜΚΟ. Εμπειρικά έχουμε διαπιστώσει ότι οι ενημερώσεις είναι τακτικές.

Στην έρευνά μας εντοπίσαμε και μία τρίτη ΑΜΚΕ που χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος ESTIA II, το όνομά της οποίας επίσης δεν έχει εμφανιστεί μέχρι σήμερα στην δημοσιοποιημένη λίστα των εγγεγραμμένων ΜΚΟ. Πρόκειται για το «Κέντρο Νέων Ηπείρου», που τον Οκτώβριο του 2020 επιχορηγήθηκε με €592.407 με στόχο την προσωρινή φιλοξενία και παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών σε 984 αιτούντες άσυλο σε διαμερίσματα στην Ήπειρο για το διάστημα 1 Νοεμβρίου-31 Δεκεμβρίου (παρατάθηκε έως 30 Ιουνίου 2021). Το «Κέντρο Νέων Ηπείρου» έλαβε τον περασμένο Φεβρουάριο νέα επιχορήγηση €2.873.280 για την υλοποίηση του έργου ESTIA 2021 για 960 ωφελούμενους, με χρονοδιάγραμμα από 1 Ιανουαρίου 2021 έως 30 Ιουνίου 2022.

Μία διαφορά πάντως της συγκεκριμένης ΑΜΚΕ με τις άλλες δύο (Δράσεις Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Hopeland), είναι ότι το Κέντρο Νέων Ηπείρου φαίνεται να έχει πιο πλούσιο έργο και μεγαλύτερη απήχηση, με περισσότερα από 5.600 Likes στο facebook. Όπως διαβάζουμε στην ιστοσελίδα του, δραστηριοποιείται ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός από το 2012, από το 2017 οργανώνει εθελοντικές δραστηριότητες σε δομές και κέντρα προσφύγων στα Ιωάννινα και τον Αύγουστο του 2020 προχώρησε (με κρατική επιχορήγηση) στη δημιουργία και διαχείριση μιας δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων δυναμικότητας 40 ωφελούμενων, με τη δημόσια δαπάνη της δράσης να ξεπερνά το 1 εκατ. ευρώ.

Σε γραπτή επικοινωνία μας με τον πρόεδρο του «Κέντρου Νέων Ηπείρου», Θωμά Τσίκο, τον ρωτήσαμε γιατί η ΑΜΚΕ δεν έχει εγγραφεί ακόμη στο μητρώο και μας ανέφερε: «Η αίτησή μας έχει ξεκινήσει από το καλοκαίρι, η α' φάση, και η διαδικασία αίτησης β’ φάσης ολοκληρώθηκε στις 25 Νοεμβρίου. Μας έχουν ζητήσει αρκετές φορές από τότε διευκρινίσεις, χαρτιά κ.λπ. και έχω την αίσθηση ότι την επόμενη φορά που θα συνεδριάσει η επιτροπή θα ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής μας. Γενικά είναι μια δύσκολη διαδικασία με αρκετά έγγραφα και μπορώ να πω πως τα ψάχνουν όλα στη λεπτομέρεια, τουλάχιστον σε εμάς αυτο ισχύει». Όπως μας εξήγησε, «ουσιαστικά η α’ φάση είναι η πρώτη εγγραφή στο μητρώο που είναι το απλό κομμάτι και ζητάνε λίγα στοιχεία για τον οργανισμό. Με το που ελέγξουν ότι τα αρχικά στοιχεία είναι σωστά, ξεκινάει η β’ φάση που ουσιαστικά ζητάνε όλα τα υπόλοιπα, όπως ορκωτούς λογιστές, iso κ.λπ.».

Το στεγαστικό πρόγραμμα ESTIA II ολοκληρώθηκε στο τέλος του 2020 και από την αρχή του έτους τρέχει το ESTIA 2021. Για την υποβολή προτάσεων στο νέο πρόγραμμα αρκεί και πάλι η αίτηση εγγραφής στο Μητρώο ΜΚΟ. Το μόνο που άλλαξε είναι ότι για την πληρωμή των δικαιούχων χρειάζεται η προσκόμιση βεβαίωσης από την αρμόδια υπηρεσία ότι «η αίτηση εγγραφής στο Μητρώο ΜΚΟ είναι πλήρης και σωστή». Και πάλι δηλαδή, σύμφωνα με το σκεπτικό της πρόσκλησης, η ύπαρξη μιας πλήρους και σωστά υποβληθείσας αίτησης αλλά ακόμη εκκρεμούς εγγραφής σημαίνει αυτοτελώς ότι η εξεταζόμενη ΜΚΟ εκπληρώνει όλα τα κριτήρια για την εγγραφή και πιστοποίησή της. Με αυτόν τον τρόπο είναι σαν προεξοφλείται όχι μόνο η θετική αξιολόγηση της τριμελούς επιτροπής αλλά και η απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Συντονισμού Συναρμόδιων Φορέων, που έχει τον τελικό λόγο για την εγγραφή μιας ΜΚΟ ή ενός μέλους της στο μητρώο – είτε πληροί είτε δεν πληροί τις προϋποθέσεις. Όπως είχαμε αναφέρει και στο προηγούμενο ρεπορτάζ, με βάση την ισχύουσα ΚΥΑ –καλώς ή κακώς– ο Ειδικός Γραμματέας διατηρεί το δικαίωμα κατά τη συνεκτίμηση των υποβληθέντων στοιχείων σε συνδυασμό με άλλες παραμέτρους και κατά την διακριτική του ευχέρεια, να απορρίψει ή να κάνει δεκτή μία αίτηση εγγραφής.

Ανύπαρκτες ΜΚΟ διεκδικούν χρηματοδότηση

Σε συνεδρίαση της ολομέλειας της Βουλής στις 11 Μαρτίου κατατέθηκε έγγραφο (το οποίο έχουμε στη διάθεσή μας) με τους 26 εταίρους υλοποίησης του ESTIA 2021. Στην λίστα συγκαταλέγεται και η «Μαζί-Ανθρωπιστική και Κοινωνική Οργάνωση», η οποία όπως αναγράφεται έχει υποβάλει αίτηση για το πρόγραμμα και το όνομα της απουσιάζει από το μητρώο ΜΚΟ. Αναζητώντας διαδικτυακά πληροφορίες για την συγκεκριμένη οργάνωση, το μόνο που καταφέραμε να βρούμε είναι μία ιδιαίτερα φτωχή σελίδα στο facebook με 25 likes, όπου αναγράφεται μία ιστοσελίδα η οποία δεν λειτουργεί. Σημειώνεται ότι με βάση τις προϋποθέσεις εγγραφής στο μητρώο, οι ΜΚΟ πρέπει μεταξύ άλλων να έχουν εν λειτουργία ιστοσελίδα.

Το ενδιαφέρον με την συγκεκριμένη οργάνωση βέβαια, η οποία διεκδικεί μερίδιο από την πίτα των €91,5 εκατ. του ESTIA 2021, είναι ότι τόσο η ονομασία της όσο και η αναγραφόμενη διεύθυνση του ανύπαρκτου site της [mazi-org.com] παραπέμπει σε μία προϋποάρχουσα ΜΚΟ με σχεδόν 6.000 likes στο facebook, τη «ΜΑΖΙ-Ελληνική Εταιρεία Διαταραχών Διάθεσης», η οποία ουδεμία σχέση έχει με το μεταναστευτικό. Δραστηριότητά της είναι η οργάνωση ομάδων αυτοβοήθειας για ανθρώπους που αντιμετωπίζουν κατάθλιψη ή διπολική διαταραχή και η διεύθυνση του καθόλα λειτουργικού site της είναι «mazi.org.gr». Το inside story επικοινώνησε με την Αγγελική Μενεδιάτου, πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΑΖΙ, η οποία μας ενημέρωσε γραπτώς ότι η Ελληνική Εταιρεία Διαταραχών Διάθεσης δεν σχετίζεται με την «Μαζί-Ανθρωπιστική και Κοινωνική Οργάνωση».

Οι κατ’ εξαίρεση προσβάσεις στα camps

Παρότι ο νόμος είναι σαφής και ξεκαθαρίζει ότι η εγγραφή στο μητρώο είναι απαραίτητη προϋπόθεση για μία ΜΚΟ προκειμένου να συμμετέχει στην υλοποίηση δράσεων διεθνούς προστασίας, μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης εντός της Ελληνικής Επικράτειας, όπως διαβάζουμε στην ΚΥΑ των Μηταράκη - Σκυλακάκη με την οποία αυστηροποιήθηκαν οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια για την εγγραφή και πιστοποίηση, ταυτόχρονα υπάρχει πρόβλεψη για κατ' εξαίρεση ελεύθερη είσοδο ελληνικών και διεθνών εθελοντικών οργανώσεων, οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών και ΜΚΟ σε κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης και δομές αιτούντων άσυλο.

Η δυνατότητα αυτή δίνεται «κατ' απόκλιση όλων των ανωτέρω διατάξεων» της ΚΥΑ «για λόγους ειδικής σκοπιμότητας και αυστηρά για περιορισμένο χρονικό διάστημα που δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει τους δύο μήνες».

Οι σχετικές αποφάσεις αναρτώνται στη Διαύγεια, όπου εντοπίσαμε εννέα κατ’ εξαίρεση χορηγήσεις ελεύθερης εισόδου σε ελληνικές και ξένες οργανώσεις, οι οποιες δεν είναι (τουλάχιστον όχι ακόμη) εγγεγραμμένες στο μητρώο των ΜΚΟ. Αυτές οι δίμηνες άδειες δόθηκαν με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Συντονισμού Εμπλεκόμενων Φορέων (που είναι υπεύθυνος για το μητρώο) κατόπιν σχετικής εισήγησης του Γενικού Γραμματέα Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο.

Από αυτές ξεχωρίσαμε την Eurorelief Hellas, μία οργάνωση που είχε χρόνια παρουσίας στη Μόρια, όπως μας πληροφορούν πηγές με εμπειρία στο μεταναστευτικο και στις 30 Δεκεμβρίου 2020 της χορηγήθηκε δίμηνη κατ’ εξαίρεση ελεύθερη πρόσβαση στο νέο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Μαυροβουνίου Λέσβου. Κύρια δραστηριότητά της, σύμφωνα τουλάχιστον με τους δηλωμένους ΚΑΔ, είναι οι «Διοικητικές, ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και θρησκευτικές υπηρεσίες» και στις δευτερεύουσες δραστηριότητές της συγκαταλέγονται οι «υπηρεσίες που παρέχονται από θρησκευτικές οργανώσεις». Διαχειριστής από ιδρύσεώς της (Μάρτιος 2005) είναι ο Ιωνάθαν Μακρής, πρόεδρος της νεοπροτεσταντικής Ελληνικής Ιεραποστολικής Ένωσης η οποία επί χρόνια μοιράζει ανά την Ελλάδα χιλιάδες αντίτυπα της Καινής Διαθήκης και η Ιερά Σύνοδος την έχει κατηγορήσει επανειλημμένως για προσηλυτιστικές δραστηριότητες, χαρακτηρίζοντάς την αιρετική.


Το ποιους «λόγους ειδικής σκοπιμότητας» εξυπηρέτησε η κατ’ εξαίρεση ελεύθερη πρόσβαση μιας θρησκευτικής οργάνωσης όπως η Eurorelief Hellas, που συνδέεται με απόπειρες προσηλυτισμού, σε μία δομή φιλοξενίας όπου βρίσκονται εγκλωβισμένοι άνθρωποι που είναι κατά κύριο λόγο πιστοί άλλων θρησκειών, είναι ακόμη μία ερώτηση που δεν απαντήθηκε από το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Εικόνα etriantafillou
Σπούδασε κατά λάθος Οικονομική Επιστήμη στην ΑΣΟΕΕ και το 2004 ξεκίνησε να εργάζεται ως οικονομικός συντάκτης στην Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία. Το 2010 δημιούργησε την πρώτη αντιγραφή του σατιρικού Τhe Onion, στην Ελλάδα. Παραμένει στον χώρο των ηλεκτρονικών ΜΜΕ. Είναι ανορθόγραφη.

Διαβάστε ακόμα

Σχόλια

Εικόνα Anonymous
2

Σας πείσαμε; Εμείς σας θέλουμε μαζί μας!
Χωρίς τους υποστηρικτές μας
δεν μπορούμε να υπάρχουμε.