Predatorgate: Ο δεύτερος μέτοχος της Intellexa AE

Νέα στοιχεία που παρουσιάζει σήμερα για πρώτη φορά το inside story δείχνουν ότι από τον Μάιο του 2020 η ελληνική Intellexa ΑΕ, που εμπορεύεται το spyware Predator, είχε και έναν δεύτερο μέτοχο πλην της Thalestris, συμφερόντων Ταλ Ντίλιαν. Πρόκειται για κάποιον πολύ γνωστό μας.
Χρόνος ανάγνωσης: 
8
'

Εκτός από την ιρλανδική μητρική της ελληνικής Intellexa ΑΕ, Thalestris Limited, συμφερόντων Ταλ Ντίλιαν, μέτοχος στην Intellexa ήταν από τον Μάιο του 2020 και ο επιχειρηματίας Φέλιξ Μπίτζιος, ο οποίος μέσω συνδεδεμένης με αυτόν κυπριακής εταιρείας που ίδρυσε τον Σεπτέμβριο του 2019 –και η οποία σύμφωνα με προηγούμενα ρεπορτάζ μας είχε ρόλο στην μετεγκατάσταση των εταιρειών του Ταλ Ντίλιαν στην Ελλάδα μετά την «εκδίωξή» του από την Κύπρο– απέκτησε το 35% της ελληνικής ανώνυμης εταιρείας.

Φέλιξ Μπίτζιος και INTELLEXA

Στις 2 Σεπτεμβρίου 2019 ιδρύεται στην Κύπρο η εταιρεία SΑΝΤΙΝΟΜΟ με μοναδικό μέτοχο τον Φέλιξ Μπίτζιο. Αυτή η εταιρεία, που παίζει σύμφωνα με ανθρώπους που δούλεψαν για την INTELLEXA σημαντικό ρόλο για τη μεταφορά της στην Αθήνα, ορίζει ως σκοπούς στο καταστατικό της την ανάπτυξη λογισμικού και ολοκλήρωση συστημάτων στους τομείς:

  1. C4I (Common Tactical Operation Picture solution, defence simulation, command centers -sensor integration)
  2. Χωρικών πληροφορικών συστημάτων, παραγωγή γεωχωρικών δεδομένων, γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών, τηλεπισκόπηση, φωτογραμμετρία.

Ταυτόχρονα, ο Μπίτζιος από τον Μάρτιο του 2020 γίνεται αναπληρωματικός σύμβουλος-διαχειριστής της INTELLEXA και δύο ακόμα εταιρειών του Ταλ Ντίλιαν (ιδρυτή του ομίλου INTELLEXA), και νόμιμος εκπρόσωπος του εδώ υποκαταστήματος της επίσης σχετιζόμενης κυπριακής FEROVENO, που εγκαθίσταται στην Ελλάδα. Στις θέσεις αυτές ο Μπίτζιος θα μείνει ως τον Ιούνιο του 2021 (INTELLEXA, APOLLO TECHNOLOGIES και HERMES TECHNOLOGIES) και σχεδόν ως τον Νοέμβριο (15/11/2021) στη FEROVENO.

Σύμφωνα με έγγραφα που εντόπισε το inside story, τον Μάιο του 2020 η κυπριακή Santinomo Limited αποκτά το 35% της Intellexa AE. Τα έγγραφα αυτά βρίσκονται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και θα μπορούσε εύκολα να τα αποκτήσει και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας όταν διεξήγαγε την ερευνά της για τις καταγγελίες του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη, μετά τη μόλυνση του τηλεφώνου του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator, αλλά δεν το έκανε.

H Santinomo Limited, σύμφωνα με τον Έφορο Εταιρειών Κύπρου, εμφάνιζε έως και πολύ πρόσφατα (Ιούνιος 2022) ως μοναδικό μέτοχο τον Φέλιξ Μπίτζιο. Η εικόνα αυτή άλλαξε πριν λίγες εβδομάδες, όταν στις 4 Αυγούστου 2022 αναρτήθηκε με μεγάλη καθυστέρηση στον Έφορο Εταιρειών Κύπρου έγγραφο με μία συναλλαγή που φέρεται να έγινε 18 μήνες πριν, τον Δεκέμβριο του 2020. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το έγγραφο αυτό ο Φέλιξ Μπίτζιος δεν είναι μέτοχος της Santinomo Limited από τις 18 Δεκεμβρίου του 2020, δηλαδή όταν –όπως γράφει το ίδιο έγγραφο– μεταβίβασε στην ιρλανδική Thalestris (μητρική της ελληνικής Intellexa) τις μετοχές που κατείχε στην κυπριακή Santinomo Limited. Παρόλα αυτά, στις 31 Δεκεμβρίου 2020 η Santinomo Limited, όπως διαπιστώνουμε από τις τελευταίες διαθέσιμες οικονομικές καταστάσεις της Thalestris για τη χρήση 2020 (οι οποίες συντάχθηκαν τον Νοέμβριο του 2021), δεν εμφανίζεται ως θυγατρική της, όπως θα ήταν το λογικό και το ορθό.

Η δε Thalestris εξακολουθεί να αναφέρει (στις ίδιες καταστάσεις) ότι το ποσοστό της στην Intellexa ΑΕ είναι 65% – άρα το 35% παραμένει στα χέρια κάποιου άλλου μέρους.

Το ιστορικό μεταβιβάσεων μετοχών της Intellexa AE

Στις 6 Μαΐου 2020 η μοναδική σύμβουλος-διαχειρίστρια της «Intellexa Μονοπρόσωπη AE» Σάρα Χάμου βεβαιώνει ότι η εταιρεία Thalestris Limited κατέθεσε τοις μετρητοίς (ως μετοχικό κεφάλαιο) 26.000 ευρώ στον λογαριασμό που τηρεί η «Intellexa Μονοπρόσωπη AE» στην τράπεζα Alpha Bank (η Intellexa ιδρύθηκε στην Ελλάδα τον Μάρτιο 2020).

Λίγες ημέρες μετά, στις 21 Μαΐου 2020, ο τότε αναπληρωματικός σύμβουλος-διαχειριστής της εταιρείας, Φέλιξ Μπίτζιος (παρέμεινε σε αυτή τη θέση έως τον Ιούνιο του 2021), αποφασίζει να αφαιρέσει από την επωνυμία της εταιρείας τη λέξη «Μονοπρόσωπη», αφού όπως ενημερώνει τα μέλη της εταιρείας, στις 12 Μαΐου 2020 μεταβιβάστηκαν 9.100 μετοχές της Intellexa (από σύνολο 26.000, ήτοι το 35%), από την (έως τότε μοναδική μέτοχο της) Thalestris Limited, στην εταιρεία Santinomo Limited.

Στις 16 Νοεμβρίου 2021, η Σάρα Χάμου (και άλλος ένας διευθυντής της εταιρείας που αντικαταστάθηκε πρόσφατα) υπογράφουν τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Thalestris Limited, για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020 και δηλώνουν ότι «δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα μετά τη σύνταξη του ισολογισμού τα οποία να έλαβαν χώρα μετά τη λήξη της οικονομικής χρήσης που έκλεισε στις 31 Δεκεμβρίου 2020». Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις όπως διαβάζουμε στο ίδιο έγγραφο περιλαμβάνουν τη μητρική, όλες τις οντότητες που αυτή ελέγχει και συμμετοχές/μερίδιά της σε κοινοπραξίες και συγγενικές επιχειρήσεις. Κύρια δραστηριότητα του ομίλου που ιδρύθηκε τέλη Νοεμβρίου 2019 είναι να διαθέτει προϊόντα πληροφοριών (intelligence products) σε αρχές επιβολής του νόμου και ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η αδειοδότηση (licencing) προϊόντων λογισμικού και εφαρμογών.

Οι οικονομικές καταστάσεις του ομίλου (μητρικής και θυγατρικών της) ελέγχθηκαν και στη συνέχεια υπογράφτηκαν στις 25 Νοεμβρίου 2021 και από ανεξάρτητο ορκωτό λογιστή (εκ μέρους της ελεγκτικής Moore Chartered Accountants). Στην σελίδα 30 των οικονομικών καταστάσεων της Thalestris Limited, υπάρχει ένας πίνακας με τις θυγατρικές της σε διάφορες χώρες (Ελλάδα, Κύπρο, Ελβετία, Βρετανικές Παρθένες Νήσους και Ιρλανδία). Ούτε στη λίστα αυτή, ούτε σε οποιοδήποτε άλλο σημείο των οικονομικών καταστάσεων, αναγράφεται η Santinomo Limited.

Ως προς την ελληνική Intellexa AE, η μητρική της, που σύμφωνα με τον ίδιο πίνακα κατέχει το 65%, το μόνο που γράφει στις οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2020 είναι:

«Στις 12 Μαΐου 2020, ο όμιλος διέθεσε το 35% της συμμετοχής του στην Intellexa Α.Ε. Σε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται ζημίες ύψους €13.729 που προκύπτουν από τις συμμετοχές του ομίλου στην Intellexa Α.Ε. μέχρι το τέλος της περιόδου λαμβάνοντας υπόψη τη μεταβολή του ποσοστού συμμετοχής».

Όπως γράψαμε πιο πάνω, σύμφωνα με έγγραφο που έχει ημερομηνία 4 Αυγούστου 2022 και αναφέρεται σε συναλλαγή που έγινε στις 18 Δεκεμβρίου 2020, η Santinomo Limited (που κατέχει το 35% της Intellexa AE), πέρασε από τον Φέλιξ Μπίτζιο στην κυριότητα της Thalestris Limited. Ωστόσο η τελευταία δεν κάνει καμία αναφορά σε αυτή τη συναλλαγή στις δικές της οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2020, που είναι και οι τελευταίες δημοσιευμένες.

Τo inside story απέστειλε γραπτές ερωτήσεις μέσω email στους δηλωμένους στο ιρλανδικό εμπορικό επιμελητήριο εκπροσώπους της Thalestris, ζητώντας αναλυτικές πληροφορίες για το ποιες ήταν οι θυγατρικές εταιρείες στις οποίες κατείχε μερίδιο άμεσα ή έμμεσα την 31η Δεκεμβρίου 2020, ωστόσο μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος δεν λάβαμε απάντηση.

Το ιστορικό μεταβιβάσεων μετοχών της Santinomo Limited και οι καθυστερήσεις γνωστοποίησης

Ας πάμε τώρα στην εταιρεία Santinomo Limited, η οποία φαίνεται ότι άλλαξε χέρια τον Δεκέμβριο του 2020, αλλά η μεταβίβαση αυτή γνωστοποιήθηκε στον Έφορο Εταιρειών Κύπρου με καθυστέρηση σχεδόν 18 μηνών, στις 4 Αυγούστου 2022. Η Santinomo Limited είχε ιδρυθεί στην Κύπρο μερικές εβδομάδες μετά τις ελληνικές εκλογές του 2019, στις 2 Σεπτεμβρίου της ίδιας χρονιάς, με μοναδικό μέτοχο τον Φέλιξ Μπίτζιο. Όπως έχει γράψει το inside story σε προηγούμενα ρεπορτάζ του το καλοκαίρι που μας πέρασε (με πρώτο αυτό που δημοσιεύθηκε στις 15 Ιουνίου 2022), η Santinomo Limited παίζει σύμφωνα με ανθρώπους που δούλεψαν για την Intellexa AE «σημαντικό ρόλο για τη μεταφορά της Intellexa στην Αθήνα».

Υπενθυμίζουμε ότι ο Μπίτζιος από τον Μάρτιο του 2020 εκτός από την Intellexa AE γίνεται αναπληρωματικός σύμβουλος-διαχειριστής και δύο ακόμα εταιρειών του Ταλ Ντίλιαν (ιδρυτή του ομίλου Intellexa), και νόμιμος εκπρόσωπος του εδώ υποκαταστήματος της επίσης σχετιζόμενης κυπριακής Feroveno Limited, οι οποίες εγκαθίστανται στην Ελλάδα. Στις θέσεις αυτές, όπως γράψαμε παραπάνω, ο Φέλιξ Μπίτζιος θα μείνει ως τον Ιούνιο του 2021 (Intellexa, Apollo Technologies και Hermes Technologies) και ως τα μέσα Νοεμβρίου 2021 στο υποκατάστημα της Feroveno Limited.

Μία μέρα πριν τη δημόσια αποκάλυψη της επισύνδεσης στο τηλέφωνο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη από την ΕΥΠ (ο οποίος είχε στοχοποιηθεί και με το Predator της Intellexa και για την ΕΥΠ το έμαθε μαζί με όλους εμάς), στις 4 Αυγούστου 2022 ημέρα Πέμπτη, ο Φέλιξ Μπίτζιος εμφανίζεται να πουλά τις μετοχές του στην κυπριακή εταιρεία Santinomo (που κατείχε το 35% της ελληνικής Intellexa ΑΕ) σε ένα έμπιστο πρόσωπο του Τάλ Ντίλιαν, έναν ελβετό υπήκοο που κατοικεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ο οποίος στη συναλλαγή εκπροσωπεί τη μητρική εταιρεία της Intellexa ΑΕ, δηλαδή την Thalestris Limited η οποία έχει έδρα το Δουβλίνο. Η ημερομηνία που έχει δηλωθεί γι' αυτήν τη συναλλαγή, δηλαδή την πώληση των μετοχών στην Santinomo από τον Φέλιξ Μπίτζιο στον εκπρόσωπο της Thalestris, είναι η 18η Δεκεμβρίου 2020. Η ημερομηνία αυτή βεβαιώνεται από έγγραφο που αναρτήθηκε στις 4 Αυγούστου 2022 στον Έφορο Εταιρειών Κύπρου. Στις 31 Αυγούστου του 2022 στον Έφορο Εταιρειών Κύπρου αναρτάται ετεροχρονισμένα ακόμη ένα έγγραφο που αφορά στην παραίτηση του Φέλιξ Μπίτζιου από τη θέση του διευθυντή της Santinomo όπως και την παραίτηση της εταιρείας Finsol Enterprises από γραμματέα της Santinomo. Σύμφωνα με το έγγραφο της 31ης Αυγούστου 2022, οι δύο παραιτήσεις έγιναν στις 19 Δεκεμβρίου 2020, ενώ τα στοιχεία της Finsol Enteprises (όνομα, διεύθυνση) διατηρούνται και μετά τις παραιτήσεις για την αλληλογραφία της Santinomo, η οποία παραμένει έως σήμερα στην ίδια διεύθυνση με πριν.

Το inside story για τις ανάγκες του ρεπορτάζ που είχαμε δημοσιεύσει τότε είχε «κατεβάσει» από το μητρώο εταιρειών της Κύπρου τα σχετικά έγγραφα της Santinomo Limited στις 7 Ιουνίου 2022, όπου φαινόταν o Φέλιξ Μπίτζιος ως μοναδικός μέτοχος και διευθυντής και γραμματέας η Finsol Enteprises.

Σύμφωνα με δύο νομικά γραφεία της Λευκωσίας, η ετεροχρονισμένη αλλαγή των στοιχείων μιας εταιρείας μπορεί να γίνει. «Αν πληρωθεί ένα πρόστιμο τίποτα το παράτυπο δεν έχει γίνει». Το πρόστιμο είναι 50 ευρώ τη μέρα και 250 ευρώ για κάθε παράβαση (ετεροχρονισμένη ενημέρωση για την μεταβίβαση μετοχών, δήλωση αλλαγής γραμματέα και διευθυντή). Το πρόστιμο επιβάλλεται από τον Έφορο Εταιρειών. Η αίτηση για τις ετεροχρονισμένες αλλαγές επιστρέφεται στον αιτούντα, δηλαδή την εταιρεία, εφόσον επηρεάζεται από άλλα αντιφατικά στοιχεία του φακέλου π.χ. να έχει υπογράψει το 2021 ένας διευθυντής που λέει ότι έχει παραιτηθεί το 2020. Σε αυτήν την περίπτωση, σύμφωνα με πληροφορίες του inside story, αυτό δεν έχει συμβεί. Η διαδικασία του προστίμου άρχισε να εφαρμόζεται στην Κύπρο τον Δεκέμβριο του 2020 σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για «περισσότερη διαφάνεια», όπως είπαν νομικές πηγές.

Σε ό,τι αφορά την αλήθεια των δηλώσεων στον Έφορο Κύπρου, αυτό είναι ζήτημα του δικαστηρίου ή των μετόχων. Ο Έφορος Εταιρειών, που είναι επί της ουσίας ένα αρχείο, δεν μπαίνει σε διαδικασία έρευνας. Σε αντίθεση με τον Έφορο, στις τράπεζες οι αλλαγές πρέπει να δηλωθούν εντός 15 ημερών ώστε να γίνουν δεκτές για συναλλαγές. Πάντως η σχεδόν ταυτόχρονη αλλαγή όλων των στοιχείων μιας εταιρείας δεν είναι συνηθισμένη, αν και μπορεί να συμβεί, όταν αλλάζει το γραφείο που υποδεικνύει τον διευθυντή ή και τον γραμματέα.

Η Santinomo, σύμφωνα με πληροφορίες που έγραψε το inside story τον Ιούνιο και δεν διαψεύσθηκαν, έπαιξε ρόλο στην μεταφορά της Intellexa στην Ελλάδα και τον Μάιο του 2020 μπήκε στο μετοχικό της κεφάλαιο με 35%, ένα ποσοστό που έδινε το δικαίωμα στον Μπίτζιο να βάζει «βέτο» στις αποφάσεις της διοίκησης της Intellexa και να συμμετέχει στα όποια κέρδη της. Προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε με τον λογιστή του, Ηλία Κυριακίδη, αλλά δεν ανταποκρίθηκε.

Η μετοχική σχέση του Φέλιξ Μπίτζιου με την Intellexa AE (μέσω της Santinomo Limited για όσο του ανήκε), ασχέτως από το πόσο διάρκεσε στην πραγματικότητα, δείχνει ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο ήταν για κάποιο διάστημα κάτι παραπάνω από ένας «απλός» αναπληρωματικός σύμβουλος-διαχειριστής της εταιρείας που εμπορεύεται το λογισμικό κατασκοπείας Predator. Μην ξεχνάμε επίσης ότι ο Φέλιξ Μπίτζιος, όπως γράφαμε στο προηγούμενο ρεπορτάζ μας, συνδέεται στενά με τον 45χρονο επιχειρηματία Γιάννη Λαβράνο, ο οποίος με τη σειρά του μέσω της εταιρείας συμφερόντων του Krikel, έχει αναδειχθεί από το 2018 και μετά σε προτιμητέο επίσημο προμηθευτή του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Έκτοτε υπουργείο και Krikel έχουν υπογράψει επτά συμβάσεις, εκ των οποίων οι έξι χαρακτηρίστηκαν απόρρητες, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του inside story η εταιρεία αυτή συνδέεται (με σύμβαση υπεργολαβίας) και με το σύστημα νόμιμης συνακρόασης που προμηθεύτηκε το 2021 η ΕΥΠ από την ιταλική RCS Lab.

Εικόνα etriantafillou
Σπούδασε κατά λάθος Οικονομική Επιστήμη στην ΑΣΟΕΕ και το 2004 ξεκίνησε να εργάζεται ως οικονομικός συντάκτης στην Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία. Το 2010 δημιούργησε την πρώτη αντιγραφή του σατιρικού Τhe Onion, στην Ελλάδα. Παραμένει στον χώρο των ηλεκτρονικών ΜΜΕ. Είναι ανορθόγραφη.
Εικόνα telloglou
Σπούδασε νομικά κι από το 1986 εργάζεται σε εφημερίδες και κανάλια ως δημοσιογράφος. Εκπομπές-σταθμοί ήταν «Το μαύρο κουτί» (Mega), οι «Φάκελοι» (Mega), οι «Νέοι Φάκελοι» (ΣΚΑΪ), και οι «Ιστορίες» (ΣΚΑΪ). Τώρα παρουσιάζει την εκπομπή «Special Report» με τον Αντώνη Φουρλή (Ant1).

Διαβάστε ακόμα

Σχόλια

Εικόνα Anonymous

Σας πείσαμε; Εμείς σας θέλουμε μαζί μας!
Χωρίς τους υποστηρικτές μας
δεν μπορούμε να υπάρχουμε.