Τα υπερτιμολογημένα rapid test της Περιφέρειας Αττικής

Επώνυμες καταγγελίες συνοδεύουν την πρόσφατη ανάθεση προμήθειας χιλιάδων τεστ ταχείας ανίχνευσης κορονοϊού από την Περιφέρεια Αττικής. Τι υποστηρίζει η αναθέτουσα αρχή, τι έκρινε το Ελεγκτικό Συνέδριο, τα αναπάντητα ερωτήματα για την υψηλή τιμή των κιτ και οι αμφιβολίες για ορισμένες από τις προδιαγραφές τους.
Χρόνος ανάγνωσης: 
10
'
Εξέταση με rapid test στο Ισραήλ. [Jack Guez/AFP]

Σημαντική απόκλιση διαπίστωσε το inside story ανάμεσα στην τιμή στην οποία προμηθεύτηκε η Περιφέρεια Αττικής περισσότερα από 100.000 rapid test ανίχνευσης κορονοϊού –έναντι σχεδόν €1 εκατ.– και την πολύ χαμηλότερη που χρεώνει η κατασκευάστρια εταιρεία αλλά και ο διανομέας της στην Ευρώπη για την αποστολή της ίδιας ποσότητας εμπορεύματος στην Ελλάδα. Επιβεβαιώνοντας έτσι τις σχετικές καταγγελίες που έγιναν δημόσια πριν λίγες εβδομάδες από δύο τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής της περιφέρειας.

Με δυο λόγια

Μετά από επικοινωνία μέσω e-mail με την κατασκευάστρια εταιρεία στην Κίνα των rapid test που προμηθεύτηκε πρόσφατα η Περιφέρεια Αττικής, διαπιστώσαμε πως η τιμή πώλησής τους σε μία μαζική παραγγελία, όπως αυτή που εξετάζουμε, θα μπορούσε να είναι περίπου €5,28. Δηλαδή σχεδόν €4 πιο φθηνά από την τιμή που αγόρασε το κιτ η Περιφέρεια Αττικής, στα €9,26. Επομένως θα κόστιζε γύρω στα €565.500, αντί €991.400 που θα πληρώσει η Περιφέρεια. Ακόμα, παρότι η Περιφέρεια σε ανακοίνωσή της αναφέρει πως «οι προδιαγραφές ποιότητας που έχουμε θέσει είναι πολύ υψηλότερες σε σχέση με αυτές που έχουν τεθεί σε άλλες διαδικασίες άλλων οργανισμών», το συγκεκριμένο προϊόν που προμηθεύτηκε απουσιάζει από τη λίστα του ΠΟΥ με τα τεστ διάγνωσης in vitro για έκτακτη χρήση, και αν μπει κανείς στην ιστοσελίδα της εταιρείας διαβάζει ξεκάθαρα ότι δεν έχει πάρει έγκριση από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων στις ΗΠΑ. Παρότι μέλη της οικονομικής επιτροπής που ανήκουν σε αντιπολιτευόμενες παρατάξεις εξέφρασαν αντιρρήσεις και επιφυλάξεις ως προς τη διαδικασία που επιλέχθηκε από την Περιφέρεια για τη συγκεκριμένη προμήθεια, καθώς και για τον αριθμό των εταιρειών που κλήθηκαν να καταθέσουν προσφορές, το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε ότι: «η ελεγχόμενη προμήθεια είναι απολύτως συναφής με την ανάγκη αντιμετώπισης της πανδημίας του κορονοϊού και τις συνέπειές της».

Αυτές τις μέρες που υπάρχει ανάγκη για ξεκάθαρη ενημέρωση κι ανάλυση, το inside story προσφέρει όλα τα άρθρα γύρω από τον Covid-19 ελεύθερα σε όλους τους αναγνώστες.

#ΜένουμεΑσφαλείς: Ανακαλύψτε πάνω από 2.500 ρεπορτάζ και ιστορίες του inside story. Γραφτείτε για έναν μήνα δωρεάν EΔΩ.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Στις 11 Νοεμβρίου 2020 τα μέλη του περιφερειακού συμβουλίου Αττικής αποφάσισαν ομόφωνα την έγκριση της σκοπιμότητας για την προμήθεια rapid test για την ανίχνευση της Covid-19, μέχρι του συνολικού ποσού του €1.000.000 (πλέον ΦΠΑ που είναι μηδενικός – άρθρο 73 ν. 4764/2020).

Στις 8 Δεκεμβρίου η οικονομική επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα τη δαπάνη και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια, όπως και τη διενέργεια διαπραγμάτευσης με υποψήφιους αναδόχους, δηλαδή προμηθεύτριες εταιρείες. Στις 18 Δεκεμβρίου ο Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας με έγγραφό του προέκρινε τις: AMANI SWISS (CYPRUS) LIMITED, REMEDY PHARMACEUTICALS IKE και ΠΑΝΙΦΑΡΜ ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ προκειμένου να υποβάλλουν προσφορές. Σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο, οι συγκεκριμένες εταιρείες προτάθηκαν μετά από έρευνα αγοράς, διότι «τηρούσαν συγκεκριμένες και απαραίτητες προϋποθέσεις όπως αυτές της επάρκειας, της αξιοπιστίας και της συμμετοχής τους σε πολλούς διαγωνισμούς του Δημοσίου». Στις 22 Δεκεμβρίου η οικονομική επιτροπή της περιφέρειας ενέκρινε κατά πλειοψηφία τους όρους της πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης με τις τρεις εταιρείες.

Κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με την πρόσκληση που αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 23 Δεκεμβρίου, θα ήταν η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής και οι προσφορές από τις τρεις εταιρείες που κλήθηκαν έπρεπε να υποβληθούν μέσα σε δύο εργάσιμες ημέρες, έως και το μεσημέρι της 28ης Δεκεμβρίου. Η προϋπολογισθείσα τιμή ανά κιτ με ΦΠΑ ήταν στα €9,9 για ποσότητα 107.066 κιτ. Η διάρκεια της σύμβασης στους τέσσερις μήνες, με δυνατότητα επέκτασης για άλλους δύο. Με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές (16 στο σύνολο), το υπό προμήθεια είδος θα έπρεπε μεταξύ άλλων: να διαθέτει κωδικό αποδοχής στη λίστα με τα τεστ διάγνωσης in vitro για έκτακτη χρήση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και να έχει υψηλή κλινική ευαισθησία άνω του 98% και κλινική ειδικότητα άνω του 99%, που να τεκμηριώνεται από δημοσιευμένη κλινική μελέτη.

Η αρμόδια τριμελής γνωμοδοτική επιτροπή αξιολόγησης της περιφέρειας, που συνεδρίασε στις 28 Δεκεμβρίου για την αποσφράγιση των φακέλων, έκανε αποδεκτούς τους φακέλους των δύο πρώτων εταιρειών, και απέρριψε την προσφορά της ΠΑΝΙΦΑΡΜ λόγω ελλείψεων στα απαιτούμενα δικαιολογητικά και αποκλίσεων από τις απαράβατες τεχνικές προδιαγραφές που είχαν οριστεί. AMANI SWISS και REMEDY PHARMACEUTICALS κατέθεσαν προσφορές για το ίδιο rapid test –το SARS CoV 2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold) της κινεζικής JOYSBIO (Tianjin) Biotechnology Co. Ltd– με προσφερόμενη τιμή στα €9,31 και €9,9 αντίστοιχα. Ακολούθησε διαπραγμάτευση με την AMANI SWISS που είχε προσφέρει την πιο συμφέρουσα τιμή, η εταιρεία κατέθεσε νέα βελτιωμένη προσφορά, μειωμένη κατά €0,05, δηλαδή €9,26 ανά κιτ και η αρμόδια γνωμοδοτική επιτροπή εισηγήθηκε στην οικονομική επιτροπή της περιφέρειας να αναθέσει την προμήθεια στην AMANI SWISS, συμφερόντων Θεόδωρου Καρυπίδη. Η ανάθεση εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από την οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής στις 12 Ιανουαρίου 2021 – περίπου τρεις μήνες μετά από το αρχικό πράσινο φως για την προμήθεια, ενώ ακόμη εκκρεμεί η υπογραφή της σύμβασης.

Ποια είναι η AMANI SWISS (CYPRUS)
Η εταιρεία-ανάδοχος ιδρύθηκε στην Κύπρο τον Νοέμβριο του 2016 με αρχική επωνυμία THETOCASIOP ADVISERS LTD. Τον Φεβρουάριο του 2017 ίδρυσε υποκατάστημα στην Αττική και τον Μάρτιο του 2019 απέκτησε το 89,93% της ΠΑΕ Άρης. Αρχικός καταστατικός σκοπός του ελληνικού υποκαταστήματος ήταν η εμπορία τροφίμων, εμπορία ειδών υπεραγορών και ξύλινων παλετών και τον Μάιο 2020 επέκτεινε τις δραστηριότητές της με την προσθήκη 25 ΚΑΔ όπως: Χονδρικό εμπόριο παραφαρμακευτικών προϊόντων, χονδρικό εμπόριο διαγνωστικών αντιδραστηρίων και άλλων φαρμακευτικών προϊόντων, χονδρικό εμπόριο χάρτινων ειδών νοσοκομείων μιας χρήσεως, εκτός από είδη ένδυσης κ.ά. Το όνομα της εταιρείας είχε ακουστεί κατά τους πρώτους μήνες της καραντίνας όταν υπήρχε μεγάλη έλλειψη υγειονομικού υλικού στην Ελλάδα και ο ιδιοκτήτης της Θεόδωρος Καρυπίδης, σύμφωνα με δημοσιεύματα και αναρτήσεις στα social media, κατάφερε τον Απρίλιο –αξιοποιώντας τους δεσμούς της εταιρείας με την Κίνα– να φέρει στη χώρα 2,5 εκατ. μάσκες. Αποδέκτες δωρεάν υγειονομικού υλικού από την AMANI SWISS και τη σχετιζόμενη ΜΚΟ Hellenic Trade Council έχουν υπάρξει ο Δήμος Αθηναίων, η Ελληνική Αστυνομία κ.ά.
Οι ενστάσεις για τη διαδικασία

Μέλη της οικονομικής επιτροπής που ανήκουν σε αντιπολιτευόμενες παρατάξεις εξέφρασαν αντιρρήσεις και επιφυλάξεις ως προς τη διαδικασία που επιλέχθηκε από την Περιφέρεια για τη συγκεκριμένη προμήθεια. Η Περιφέρεια είχε αιτιολογήσει αυτήν την επιλογή λόγω του κατεπείγοντος και του έκτακτου της πανδημίας στη βάση των σχετικών Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου που έχουν εκδοθεί για την επίσπευση των προμηθειών.

Οι Χρήστος Καραμάνος και Σπύρος Αγγέλης από την παράταξη της Ρένας Δούρου, στη συνεδρίαση της 22ας Δεκεμβρίου καταψήφισαν την πρόσκληση σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης και τάχθηκαν υπέρ της διεξαγωγής του διαγωνισμού μέσω ανοιχτής πρόσκλησης με τρεις ημέρες δημοσιότητας. Οι Δημήτρης Κατσικάρης και Μεθυμάκη Άννα από την παράταξη του Γιάννη Σγουρού εξέφρασαν την απόλυτη αντίθεσή τους στην κλειστή διαδικασία προμήθειας, διότι «δεν υπηρετεί τους κανόνες του υγιούς ανταγωνισμού, αφού αποκλείονται από αυτή άνευ λόγου πολλές εταιρείες που μπορούν να προμηθεύσουν πιστοποιημένα rapid test» και τάχθηκαν επίσης υπέρ ενός ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού. Ο Γρηγόρης Τημπλαλέξης από την Λαϊκή Συσπείρωση Αττικής (παράταξη προσκείμενη στο ΚΚΕ), αν και υπερψήφισε τη διαδικασία λόγω του κατεπείγοντος εξέφρασε επιφυλάξεις ως προς τον αριθμό των εταιρειών που συμμετείχαν. Για παράδειγμα σε αντίστοιχη διαδικασία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για προμήθεια rapid test κλήθηκαν 12 εταιρείες να καταθέσουν προσφορές (μεταξύ αυτών και η AMANI SWISS με προσφερόμενη τιμή €7,98 για 60.000 rapid test) και εν τέλει η προμήθεια ανατέθηκε σε εταιρεία με προσφερόμενη τιμή τεμαχίου στα €3,85.

Στη συνεδρίαση της 12ης Ιανουαρίου, την ανάθεση στην AMANI SWISS –που πέρασε κατά πλειοψηφία από την οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής– καταψήφισαν οι Γιώργος Μπαλάφας και Κατερίνα Λογοθέτη (παράταξη Ρ. Δούρου) διότι όπως ανέφεραν «τα στοιχεία τα οποία προσκομίζονται από τους οικονομικούς φορείς προκειμένου να αποδειχθεί η υπερκάλυψη των τεχνικών προδιαγραφών, οφείλουν να προέρχονται από ανεξάρτητους φορείς πιστοποίησης και όχι να είναι τα τεχνικά φυλλάδια των ίδιων των οικονομικών φορέων». Κατά ψήφισαν και οι Δημήτρης Κατσικάρης και Άννα Μεθυμάκη (παράταξη Γ. Σγουρού) καταγγέλλοντας ότι τα rapid test της επίμαχης προμήθειας είναι υπερτιμολογημένα και επιπροσθέτως με βάση αναρτημένες πληροφορίες που βρήκαν στην ιστοσελίδα της κατασκευάστριας εταιρείας δεν πληρούσαν ορισμένες από τις τεχνικές προδιαγραφές που έθεσε η Περιφέρεια (ποσοστό ειδικότητας/specificity).

Η τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών

Η προϊσταμένη της διεύθυνση οικονομικών της Περιφέρειας, απαντώντας με email στην τοποθέτηση του Δ. Κατσικάρη αναφέρει: «H υπηρεσία μας αναζήτησε στο σάιτ της κατασκευάστριας εταιρείας Joysbio τα περιγραφόμενα ποσοστά και διαπίστωσε:

  • το φυλλάδιο που κατατέθηκε στον διαγωνισμό αναφέρεται σε δείγμα 772 ατόμων που πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2020, στην Κίνα με ποσοστό κλινικής ειδικότητας (specificity) 99,67% [...]
  • τον Νοέμβριο του 2020 στο σάιτ της κατασκευάστριας κινέζικης εταιρείας (σύμφωνα με το link που αναφέρει ο κ. Κατσικάρης) η κλινική ειδικότητα (specificity) είναι 97,32% αλλά σε δείγμα 190 ατόμων, στην Ιταλία [...]
  • Σήμερα (Ιανουάριος 2021) στο σάιτ της κατασκευάστριας εταιρείας η κλινική ειδικότητα είναι 99,22% σε δείγμα 492 ατόμων, στην Ιταλία. [...] Διαφορετικός αριθμός δείγματος, διαφορετικά ποσοστά ακρίβειας».

Απόφαση του υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια (Αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 75342/24.11.2020 ΦΕΚ 5198/Β’) για τα αναγκαία χαρακτηριστικά διαγνωστικής επάρκειας των rapid test αντιγόνων για SARSCoV-2, ορίζει μεταξύ άλλων ότι αυτά θα πρέπει να βρίσκονται καταχωρημένα στη λίστα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Εξάλλου με βάση και τις τεχνικές προδιαγραφές που έθεσε η περιφέρεια, το υπό προμήθεια rapid test «θα πρέπει να διαθέτει κωδικό αποδοχής στη λίστα χρήσης έκτακτης ανάγκης για διάγνωση in vitro του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας».

Σύμφωνα με τους δύο περιφερειακούς συμβούλους, κανένα από τα προσκομισθέντα έγγραφα δεν αναφέρει ότι το προϊόν έχει συμπεριληφθεί στη λίστα του ΠΟΥ. «Όλα τους αφορούν τα εξής: Την αποστολή των σχετικών εγγράφων από τη JOYSBIO προς τον ΠΟΥ για επιθεώρηση/αξιολόγηση. Την καλή παραλαβή αυτών των εγγράφων από την πλευρά του ΠΟΥ. Την αποδοχή του φακέλου ως επαρκούς για να πάει για αξιολόγηση. Την αποδοχή της μονάδας παραγωγής ότι πληροί τα απαραίτητα που ζητάει ο ΠΟΥ». «Κατά συνέπεια», καταλήγουν οι Κατσικάρης-Μεθυμάκη, «το προϊόν δεν έχει ακόμη αξιολογηθεί και δεν έχει συμπεριληφθεί στη σχετική λίστα του ΠΟΥ».

Πράγματι, με βάση τη λίστα που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΠΟΥ (τελευταία ενημέρωση 26 Ιανουαρίου), το SARS CoV 2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold) της JOYSBIO δεν είναι καταχωρημένο, αλλά βρίσκεται στη λίστα προς αξιολόγηση. Προς αυτό συνηγορούν τα έγγραφα που έχουμε στη διάθεσή μας από τον φάκελο της AMANI SWISS (και της REMEDY που κατέθεσε προσφορά για το ίδιο rapid test) αλλά και τα έγγραφα που μας απέστειλε η κατασκευάστρια εταιρεία και ο αντιπρόσωπός της στην Ολλανδία.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο και οι προμήθειες των άλλων

Στις 15 Ιανουαρίου η διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη αναδόχου και το σχέδιο σύμβασης της περιφέρειας με την εταιρεία, υποβλήθηκαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο για έλεγχο νομιμότητας. Η αρμόδια Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αφού έλαβε υπόψιν την ισχύουσα νομοθεσία για τις δημόσιες προμήθειες, τις σχετικές ΠΝΠ που εκδόθηκαν εκτάκτως λόγω πανδημίας και την απόφαση Κικίλια του Νοεμβρίου για τα rapid test, διαπιστώνει ότι: «η ελεγχόμενη προμήθεια είναι απολύτως συναφής με την ανάγκη αντιμετώπισης της πανδημίας του κορονοϊού και τις συνέπειές της, ενώ ο επείγων χαρακτήρας της προκύπτει και από την περιορισμένη διάρκεια της σύμβασης (4 μήνες), συνεπώς, νομίμως για την πραγματοποίηση της ανωτέρω προμήθειας ακολουθήθηκε η ειδική διαδικασία (σ.σ.: πρόσκληση σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης). Περαιτέρω, δεδομένου ότι η προσφερθείσα τιμή μονάδας για το είδος της προμήθειας από τη δεύτερη συμμετέχουσα στη διαδικασία εταιρεία ήταν €9,90, η προσφερθείσα από την ανάδοχο τιμή μονάδας ύψους €9,26 θεωρείται εύλογη».

Θέσαμε συγκεκριμένα ερωτήματα προς τον αντιπεριφερειάρχη και πρόεδρο της οικονομικής επιτροπής Νίκο Πέππα, αναφορικά με την τιμή ανά κιτ, δεδομένου ότι άλλες περιφέρειες και φορείς (όπως π.χ. η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και ο ΙΦΕΤ) έχουν προμηθευτεί rapid test σε πολύ πιο συμφέρουσες τιμές. Αρχικά από το γραφείο του μας παρέπεμψαν στο Δελτίο Τύπου που εξέδωσε η περιφέρεια στις 20 Ιανουαρίου ως απάντηση στον απόηχο των καταγγελιών και σχετικών δημοσιευμάτων. Εκεί γίνεται λόγος για «κάποιες πλευρές» από τις οποίες διακινούνται «ανυπόστατοι και συκοφαντικοί ισχυρισμοί για το κόστος, τη διαδικασία και τους προμηθευτές των τεστ που επελέγησαν από την Περιφέρεια Αττικής. Συγκρίνονται σκόπιμα οι τιμές διαφορετικών τεστ που προμηθεύονται η Περιφέρεια Αττικής και άλλες Περιφέρειες, για να στοιχειοθετηθεί με τον τρόπο αυτό ένα δήθεν σκάνδαλο, που υπάρχει μόνον στα άρρωστα μυαλά των εμπνευστών αυτής της συκοφαντικής εκστρατείας». Όπως αναφέρει η ίδια ανακοίνωση «οι προδιαγραφές ποιότητας που έχουμε θέσει είναι πολύ υψηλότερες σε σχέση με αυτές που έχουν τεθεί σε άλλες διαδικασίες άλλων οργανισμών». Σύμφωνα με την Περιφέρεια, οι προδιαγραφές που τέθηκαν προσφέρουν μεγαλύτερη ασφάλεια στα αποτελέσματα, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τις εγκρίσεις που έχει λάβει το προϊόν (μεταξύ άλλων) από: ΠΟΥ - Emergency Use List και FDA ΗΠΑ. Βέβαια, πέρα από τη απουσία του συγκεκριμένου προϊόντος από τη λίστα του ΠΟΥ, αν μπει κανείς στην ιστοσελίδα της εταιρείας διαβάζει ξεκάθαρα ότι δεν έχει πάρει έγκριση από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων στις ΗΠΑ.

Θέσαμε τα παραπάνω υπόψιν του κ. Πέππα και μας παρέπεμψε στην πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου και στα όσα έχει ήδη απαντήσει εσωτερικά η προϊσταμένη της διεύθυνσης οικονομικών της περιφέρειας.

Οι καταγγελίες για το «καπέλο» στην τιμή

Αν για τις προδιαγραφές και τις διαφορές στην τιμή σε σχέση με άλλες προμήθειες λάβαμε εν μέρει κάποιες απαντήσεις, στις καταγγελίες περί υπερτιμολόγησης του συγκεκριμένου rapid test δεν δόθηκε καμία εξήγηση. Όπως είχαν καταγγείλει οι Κατσικάρης και Μεθυμάκη «αγοράζουμε το προσφερόμενο κινέζικης παρασκευής τεστ με €9,26, ενώ μπορεί να αγοραστεί από την ηλεκτρονική αγορά της Κίνας στα $2,80 = €2,30 ανά τεμάχιο, για την ποσότητα που μας ενδιαφέρει, όπως προκύπτει από μια απλή αναζήτηση στον παγκόσμιο ιστό» και παρέθεταν και το σχετικό link.

Προκειμένου να διασταυρώσουμε τις τιμές που εντόπισαν οι δύο περιφερειακοί σύμβουλοι online, ήρθαμε σε επικοινωνία μέσω e-mail με την κατασκευάστρια εταιρεία στην Κίνα, στην οποία συστηθήκαμε ως ενδιαφερόμενοι αγοραστές – από εκεί προέκυψαν ακόμη χαμηλότερες τιμές.

Όπως μας ενημέρωσαν, η τιμή CIF για Ελλάδα (Cost, Insurance, Freight-Κόστος, Ασφάλιση, Μεταφορικά) για παραγγελία 110.000 τεμαχίων είναι στα $254.850, ή (με ισοτιμία 29/01) €209.732, που σημαίνει €1,90/κιτ. Όπως μας ανέφερε επαγγελματίας με καλή γνώση του διεθνούς εμπορίου, στο ποσό αυτό θα πρέπει να προσθέσουμε διάφορες επιβαρύνσεις όπως δασμούς, κόστος εκτελωνισμού, εξουσιοδότηση εκτελωνιστή, άνοιγμα μερίδας για να κάνουμε την εισαγωγή, κόστος φόρτωσης του κοντέινερ εσωτερικά στον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων και κόστος αποστολής στον χώρο μας. Κάνοντας τις σχετικές αριθμητικές πράξεις, το τελικό κόστος ανά κιτ διαμορφώνεται στα €3,83. Αν προσθέσουμε και ένα εύλογο περιθώριο κέρδους (γύρω στο 27% σύμφωνα με τον συνομιλητή μας ή αλλιώς 38% markup) τότε η τιμή πώλησης σε μία μαζική παραγγελία, όπως αυτή που εξετάζουμε, θα ήταν €5,28. Δηλαδή σχεδόν €4 πιο φθηνά από την τιμή που αγόρασε το κιτ η Περιφέρεια Αττικής. Επομένως θα κόστιζε γύρω στα €565.500, αντί €991.400 που θα πληρώσει με βάση την προσφερόμενη τιμή της αναδόχου εταιρείας.

Εκτός από τον αντιπεριφερειάρχη που δεν μας έδωσε κάποια συγκεκριμένη απάντηση επ’ αυτού, απευθυνθήκαμε και στις δύο εταιρείες που κατέθεσαν προσφορά για το SARS CoV 2 Antigen Rapid Test Kit (Colloidal Gold) της JOYSBIO. Όχι δηλαδή μόνο στην ανάδοχο AMANI SWISS (CYPRUS) αλλά και στην REMEDY PHARMACEUTICALS. Αυτό που ζητήσαμε να μάθουμε είναι από πού προμηθεύτηκαν τη ζητούμενη ποσότητα (από το εργοστάσιο ή από εισαγωγέα και ποιον) και σε τι τελική τιμή ανά κιτ. Από την ανάδοχο εταιρεία, μεταξύ άλλων, ζητήσαμε να τοποθετηθεί και επί των καταγγελιών ως προς την τιμή, στις οποίες προέβησαν οι δύο περιφερειακοί σύμβουλοι. Μέχρι και τη δημοσίευση του παρόντος δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση.

Εικόνα etriantafillou
Σπούδασε κατά λάθος Οικονομική Επιστήμη στην ΑΣΟΕΕ και το 2004 ξεκίνησε να εργάζεται ως οικονομικός συντάκτης στην Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία. Το 2010 δημιούργησε την πρώτη αντιγραφή του σατιρικού Τhe Onion, στην Ελλάδα. Παραμένει στον χώρο των ηλεκτρονικών ΜΜΕ. Είναι ανορθόγραφη.

Διαβάστε ακόμα

Σχόλια

Εικόνα Anonymous

Ετήσια συνδρομή μόνο με 60€ 40€. Κάνε τώρα εγγραφή.

Σας πείσαμε; Εμείς σας θέλουμε μαζί μας!
Χωρίς τους υποστηρικτές μας
δεν μπορούμε να υπάρχουμε.