Αέρας επενδύσεων φυσάει στην Ελλάδα

Με το αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο κλείνουν αντιαναπτυξιακές τρύπες, διευκολύνονται οι στρατηγικές επενδύσεις και ελαστικοποιούνται οι αδειοδοτήσεις. Ταυτόχρονα ανοίγουν πόρτες ασυδοσίας, σύγκρουσης συμφερόντων και μεγάλων απειλών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, αφού μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται και διατάξεις για κεραίες κινητής τηλεφωνίας, που η προηγούμενη κυβέρνηση είχε φέρει, αλλά απέσυρε.
Χρόνος ανάγνωσης: 
20
'
Από τη συνάντηση γνωριμίας του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με δημοσιογράφους του οικονομικού, 1/8/2019. [Στέλιος Μίσινας/Eurokinissi]

Ολοκληρώθηκε εχθές το βράδυ η διαβούλευση του Αναπτυξιακού Πολυνομοσχεδίου, συγκεντρώνοντας πλήθος σχολίων από φορείς, επενδυτές και πολίτες. Το πολυνομοσχέδιο δόθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και τον αρμόδιο υπουργό Άδωνι Γεωργιάδη για διαβούλευση το χρονικό διάστημα 12-17 Σεπτεμβρίου (μικρό διάστημα σε σχέση με το εύρος των ρυθμίσεων). Παρόμοια νομοσχέδια δεν συγκεντρώνουν τόσο μεγάλο ενδιαφέρον. Για να γίνει μία σύγκριση, το τελευταίο νομοσχέδιο της προηγούμενης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ που αφορούσε τις Στρατηγικές Επενδύσεις και την Αναπτυξιακή Τράπεζα είχε συγκεντρώσει αθροιστικά στη διαβούλευση 80 σχόλια (75 και 5 αντίστοιχα γιατί είχε δοθεί σε δύο διαφορετικά τμήματα στη διαβούλευση). Το παρόν Αναπτυξιακό Νομοσχέδιο συγκέντρωσε 459 σχόλια επί της διαβούλευσης, γιατί υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον για επενδύσεις, αλλά και λόγω του ότι ασχολείται με δεκάδες διαφορετικά θέματα, από τη διευκόλυνση των βιομηχανιών μέχρι τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας, εργασιακά θέματα, αναδιοργάνωση ΕΦΚΑ και άλλα.

Το σχέδιο νόμου δείχνει την πολιτική βούληση της κυβέρνησης να εστιάσει στον ιδιωτικό τομέα, να επιταχύνει κάθε επιχειρηματική δράση, να άρει τα όποια αντικίνητρα –γραφειοκρατικά και διοικητικά– έτσι ώστε όχι απλά να αυξηθούν οι επενδύσεις, αλλά να πολλαπλασιαστούν για να ενισχυθεί ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας και αύξησης της απασχόλησης, μετά από περίπου 10 χρόνια ύφεσης, επενδυτικής στασιμότητας και αναστολής ανάληψης επιχειρηματικών κινδύνων λόγω αβεβαιότητας και υπερφορολόγησης. Σε αυτό ποντάρει η κυβέρνηση, ώστε ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας να ξεπεράσει το 3%, κάτι βέβαια που δεν είναι εύκολο ειδικά εάν η επόμενη περίοδος συνδυαστεί με διεθνή ύφεση.

Οι ρυθμίσεις που φέρνει το αναπτυξιακό νομοσχέδιο δεν είναι απλά επιβοηθητικές της επιχειρηματικότητας. Σε ορισμένες περιπτώσεις ανοίγουν τον ασκό του Αιόλου για ανεξέλεγκτες, ασύδοτες καταστάσεις και συγκρούσεις συμφερόντων. Εστιάζει δε σε διατάξεις που ευνοούν κυρίως μεγάλους ομίλους, χωρίς να αγνοεί τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ειδικά στο σκέλος των αδειοδοτήσεων, που γίνονται πιο εύκολες.

Ωστόσο, το γεγονός των διευκολύνσεων προοιωνίζεται μία ακόμα μεγάλη συζήτηση για το εάν θα πρέπει να θυσιαστούν νομιμότητα, περιβάλλον, θεσμοί και κανόνες υγιούς ανταγωνισμού, για την ανάπτυξη της χώρας. Αλλά αυτή η συζήτηση δεν είναι αντικείμενο του παρόντος ρεπορτάζ.

Δεκάδες ειδικά θέματα και ατελείωτες παραπομπές

Σε κάθε περίπτωση, το Αναπτυξιακό Πολυνομοσχέδιο είναι ένα τεχνικό κείμενο με ειδική δυσκολία, που απευθύνεται στους επιτελείς και τα στελέχη επιχειρήσεων, σε μελετητικές εταιρείες και στις δημόσιες υπηρεσίες. Συμπεριλαμβάνει δε δεκάδες διατάξεις από διαφορετικούς τομείς που σχετίζονται με τις επιχειρήσεις και τις επενδύσεις, η ανάλυση των οποίων είναι δυσχερής. Γίνεται μάλιστα δυσχερέστερη καθώς το περιεχόμενό του δεν συνάδει με τις πρακτικές καλής νομοθέτησης που θέλει να υιοθετήσει η παρούσα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι μόνο τα δεκάδες διαφορετικά θέματα που συμπεριλαμβάνει, αλλά και το γεγονός ότι παραπέμπει σε άλλους νόμους, άρθρα, παραγράφους κλπ, χωρίς να είναι διακριτές οι έννοιες στις οποίες αναφέρεται, τι ακριβώς ρυθμίζεται και τι αλλάζει.

Για να διαπιστωθεί αυτό, ο αναγνώστης χρειάζεται να ανατρέξει σε σειρά παλαιότερων νόμων, άρθρων, παραγράφων και υποπαραγράφων. Το ίδιο ισχύει και για τους βουλευτές, οι οποίοι συνήθως ψηφίζουν χωρίς να γνωρίζουν τι ψηφίζουν.

Δύσκολη θα είναι και η επεξεργασία του νομοσχεδίου στις επιτροπές της Βουλής διότι θα πρέπει να κληθούν εκατοντάδες εκπρόσωποι φορέων να πουν τις απόψεις τους λόγω του μεγάλου εύρους της θεματολογίας.

Ας δούμε παρακάτω ορισμένες από τις βασικότερες διατάξεις –όλες ήταν αδύνατο στο χρόνο που είχαμε– και μερικά δείγματα της δυσκολίας στην ανάλυσή τους.

Τροποποιήσεις του νόμου περί Στρατηγικών επενδύσεων (Άρθρο 1)

Το παραπάνω είναι εμφανές από την πρώτη κιόλας παράγραφο του Άρθρου 1 του νομοσχεδίου, που ουσιαστικά περιλαμβάνει τροποποιήσεις του νόμου 4608/2019 περί Στρατηγικών Επενδύσεων και διευρύνει τις κατηγορίες επενδύσεων, που μπορούν να τύχουν των διαφόρων κινήτρων του νόμου.

Τι αναφέρεται στην 1η παράγραφο του Άρθρου 1

1. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν. 4608/2019 αντικαθίσταται ως εξής: ε) «Αυτοδίκαια εντασσόμενες Στρατηγικές Επενδύσεις», όπως οι επενδύσεις του ν. 3389/2005 (Α` 232) που έχουν εγκριθεί από τη Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ και οι επενδύσεις του άρθρου 8 του ν. 4271/2014 (Α΄ 144) για τα Ευρωπαϊκά Ενεργειακά Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος – Projects of Common Interest (PCI).

Ανατρέξαμε στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν. 4608/2019 και αναφέρει τα εξής:

ε) «Αυτοδίκαια εντασσόμενες Στρατηγικές Επενδύσεις», όπως οι επενδύσεις του ν. 3389/2005 (Α ́ 232) που έχουν εγκριθεί από τη Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ και έχουν υπαχθεί στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI), και οι επενδύσεις του άρθρου 8 του ν. 4271/2014 (Α ́ 144) για τα «Ευρωπαϊκά Ενεργειακά Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος - Projects of Common Interest (PCI)». Οι επενδύσεις της κατηγορίας αυτής μπορούν, ύστερα από σχετικό αίτημα, να λάβουν τα κίνητρα της παραγράφου 1 του άρθρου 12 και, διαζευκτικά ή σωρευτικά, του άρθρου 13.

Συνεπώς, η προηγούμενη διάταξη που τροποποιείται με το παρόν νομοσχέδιο, είχε τρεις περιορισμούς:

α) «Αυτοδίκαια Εντασσόμενες Στρατηγικές Επενδύσεις» είναι αυτές που έχουν εγκριθεί από την Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ και έχουν υπαχθεί στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και οι επενδύσεις για τα «Ευρωπαϊκά Ενεργειακά Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος - Projects of Common Interest (PCI)»

β) Αυτές μπορούν να λάβουν ένα είδος κινήτρων, αυτό της φορολογικής σταθερότητας του νόμου της παραγράφου 1 του άρθρου 67 του νόμου 4399/2016 περί Στρατηγικών Επενδύσεων. Το κίνητρο αυτό προβλέπει ότι τα υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια ενισχύονται με το κίνητρο της σταθεροποίησης του ισχύοντος κατά την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής συντελεστή φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων για χρονικό διάστημα, το οποίο ορίζεται στα δώδεκα (12) έτη από την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου. Αν στο μεταξύ ο φορολογικός συντελεστής μειωθεί, ισχύει ο μειωμένος.

γ) Για να γίνουν αυτά προϋπόθεση είναι η υποβολή σχετικού αιτήματος.

Χωρίς αυτούς τους περιορισμούς, συμβαίνουν τα εξής:

1. Περιλαμβάνονται όλες οι επενδύσεις που εγκρίνονται από την Διυπουργική Επιτροπή και όχι μόνο αυτές που έχουν υπαχθεί στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, αφού έχει αφαιρεθεί η σχετική πρόβλεψη.

2. Αυτές οι επενδύσεις μπορούν να ενταχθούν και στα υπόλοιπα κίνητρα που προβλέπει ο ίδιος νόμος για τις Στρατηγικές Επενδύσεις.

3. Δεν χρειάζεται προηγούμενο αίτημα.

Ας δούμε ποια είναι τα υπόλοιπα κίνητρα του νόμου 4399/2016, για τα καθεστώτα ενισχύσεων ιδιωτικών επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας, που θα ισχύουν και για τις παραπάνω επενδύσεις:

1. Διάφορα κίνητρα

 • Κατάρτιση Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ) επί καταρχήν ενιαίων εκτάσεων (εκτός από τα αναφερόμενα στο άρθρο 10 του ν. 3986/2011 δημόσια ακίνητα).
 • Για τις επενδύσεις της υποπερίπτωσης ββ ́ της περίπτωσης γ ́ της παραγράφου 2 του άρθρου 10 –δηλαδή επενδύσεις στον τομέα της βιομηχανίας, οι οποίες δημιουργούν κατά τρόπο βιώσιμο τουλάχιστον διακόσιες (200) ΕΜΕ και ο συνολικός προϋπολογισμός τους είναι μεγαλύτερος των διακοσίων (200) εκατομμυρίων ευρώ– ο ανώτατος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης που προβλέπεται ορίζεται σε 0,6.
 • Επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων ή η σύσταση εμπράγματων δικαιωμάτων επί αυτών για την εξυπηρέτηση των Στρατηγικών Επενδύσεων και των βοηθητικών και συνοδών έργων τους.

2. Φορολογικά κίνητρα:

 • Σταθεροποίηση του φορολογικού συντελεστή για 12 χρόνια.
 • Φορολογική απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν, με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, μετά την αφαίρεση του φόρου του νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, ο οποίος αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται.
 • Επιτάχυνση φορολογικών αποσβέσεων των παγίων που έχουν ενταχθεί στο εγκεκριμένο σχέδιο επένδυσης με προσαύξηση των συντελεστών. Επιπλέον, για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις, οι αποσβέσεις των μηχανημάτων και του μηχανολογικού εξοπλισμού εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα κατά τον χρόνο της πραγματοποίησής τους, προσαυξημένες κατά 30%.

3. Κίνητρο ταχείας αδειοδότησης εντός προθεσμίας 45 ημερολογιακών ημερών

4. Κίνητρα ενίσχυσης δαπανών Στρατηγικών Επενδύσεων:

Παρέχονται ενισχύσεις με τη μορφή επιχορήγησης για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών όπως α) ενισχύσεις για την πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση και ατόμων με αναπηρία και β) ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014, εφόσον το έργο αφορά σε βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη ή μελέτες σκοπιμότητας.

Από τα παραπάνω είναι εμφανές ότι η ανάλυση μίας και μόνο παραγράφου έχει πολύ μεγάλο βάθος. Με τον ίδιο τρόπο αναλύσαμε και την δεύτερη παράγραφο του ίδιου άρθρου (Άρθρο 1):

Τι αναφέρεται στην 2η παράγραφο του Άρθρου 1
2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4608/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«Για τις επενδύσεις της περίπτωσης β΄ και της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 10, ο ανώτατος επιτρεπόµενος συντελεστής δόµησης που προβλέπεται στην περίπτωση β΄ της παρ. 1 του Κεφαλαίου Γ΄ του άρθρου 11 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) ορίζεται σε 0,6».

Ανατρέξαμε στο υπό τροποποίηση πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4608/2019, το οποίο αναφέρει ότι:

2. Για τις επενδύσεις της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 10, ο ανώτατος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης που προβλέπεται στην περίπτωση β΄ της παρ. 1 του Κεφαλαίου Γ΄ του άρθρου 11 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) ορίζεται σε 0,6.

Από τη σύγκριση προκύπτει ότι έχει προστεθεί μία ακόμα κατηγορία επενδύσεων, οι «επενδύσεις της περίπτωσης β’», όπου ο ανώτατος επιτρεπόμενος συντελεστής ορίζεται σε 0,6.

Αυτό σημαίνει ότι για τις επενδύσεις των δύο παρακάτω κατηγοριών διπλασιάζεται ο συντελεστής δόμησης στα επιχειρηματικά πάρκα, που έχει οριστεί σε 0,3 (νόμος 3986/2011).

Ποιες είναι οι δύο περιπτώσεις, δηλαδή η ββ και η γ; Είναι οι εξής:

β) «Στρατηγικές Επενδύσεις 2» από 25 εκατ. ευρώ και πάνω οι οποίες δημιουργούν κατά βιώσιμο τρόπο συγκεκριμένο αριθμό μονάδων εργασίας.

ββ) Οι επενδύσεις στον τομέα της βιομηχανίας με προϋπολογισμό άνω των 200 εκατ. ευρώ, οι οποίες δημιουργούν κατά τρόπο βιώσιμο 200 μονάδες εργασίας.

Συνεπώς, ενώ ο συντελεστής ίσχυε για επενδύσεις άνω των 200 εκατ. ευρώ, με την τροποποίηση μπορεί να ισχύσει και για επενδύσεις από 25 εκατ. ευρώ.

Παρεκκλίσεις από συντελεστές και όρους δόμησης

Στην παράγραφο 3 προστίθεται στο άρθρο 11 του ν. 4608/2019 για τις Στρατηγικές επενδύσεις παράγραφος 4, που προβλέπει ότι για την πραγματοποίηση Στρατηγικών Επενδύσεων επιτρέπονται συγκεκριμένες και ειδικές παρεκκλίσεις από τους ισχύοντες όρους και περιορισμούς δόμησης της περιοχής για λόγους υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος, εφόσον κρίνεται απαραίτητο για την πραγματοποίηση της επένδυσης. Η αιτιολόγηση και η σχετική τεκμηρίωση γίνονται με ευθύνη του φορέα της επένδυσης.

Με άλλα λόγια ο φορέας της επένδυσης μπορεί στα χαρτιά να τεκμηριώσει τις παρεκκλίσεις, αλλά είναι άγνωστο εάν ποτέ η πολιτεία θα ελέγξει την κατάσταση.

Στον υπουργό η αρμοδιότητα αδειοδότησης μετά από άπρακτη προθεσμία 45 ημερών

Η παράγραφος 4 θέτει ένα σωστό θέμα: αυτό της έγκαιρης διεκπεραίωσης αιτημάτων αδειοδότησης από τους αρμόδιους υπάλληλους των δημοσίων αρχών. Για την έκδοση οποιασδήποτε απαιτούμενης άδειας, έγκρισης ή γνωμοδότησης για την εγκατάσταση ή λειτουργία επένδυσης, ορίζεται προθεσμία σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών, από τη στιγμή που έχουν κατατεθεί όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της παραπάνω προθεσμίας, η αρμοδιότητα έκδοσης κάθε άδειας μεταφέρεται στον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ο οποίος, μετά από εισήγηση της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, βεβαιώνει την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας και είτε αιτιολογημένα εκδίδει τη σχετική άδεια λαμβάνοντας υπόψη την αίτηση, τα στοιχεία του φακέλου και τις κείμενες διατάξεις, είτε αιτιολογημένα την απορρίπτει εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός.

Πειθαρχικό παράπτωμα η μη διεκπεραίωση του αιτήματος εντός 45 ημερών

Αν κυλήσει άπρακτη η παρέλευση της προθεσμίας των 45 ημερών ή η μη εμπρόθεσμη αποστολή από τις περιφερειακές ή άλλες υπηρεσίες προς την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή εγκρίσεων, εισηγήσεων ή γνωμοδοτήσεων, τότε αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα που καταλογίζεται τόσο στον αρμόδιο υπάλληλο όσο και στον προϊστάμενο της εκάστοτε αδειοδοτικής ή γνωμοδοτικής υπηρεσίας, και επιβάλλεται κατώτατη πειθαρχική ποινή προσωρινής παύσης τριών μηνών.

Διεύρυνση του όρου Στρατηγικών Επενδύσεων

Στο Άρθρο 19 του ν. 4608/2019 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«Ως προς την υπαγωγή επενδυτικής πρότασης σε μια από τις κατηγορίες του άρθρου 10 και τη συνδρομή των προϋποθέσεων χαρακτηρισμού αυτής ως Στρατηγικής Επένδυσης, εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής και αποκλείεται η αναδρομική ισχύς μεταγενέστερων νόμων που προβλέπουν αυστηρότερα κριτήρια για το χαρακτηρισμό επένδυσης ως Στρατηγικής».

Όλα τα παραπάνω περιλαμβάνονται μόνο στο Άρθρο 1 του νομοσχεδίου, το οποίο συνολικά αριθμεί 88 άρθρα!

Ένταξη και άλλων κλάδων στα καθεστώτα ενισχύσεων (Άρθρο 2)

Στο μέρος Β’ (Άρθρο 2) γίνονται τροποποιήσεις του νόμου 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις», καθώς και τροποποιήσεις άλλων νόμων (3908/2011 [Α’ 8], 3299/2004 [Α’ 261] και 2601/1998 [Α’ 81]).

Οι δύο πρώτες παράγραφοι δίνουν το πράσινο φως ώστε να τύχουν των αναπτυξιακών κινήτρων και επενδύσεις από κλάδους που είχαν εξαιρεθεί των καθεστώτων ενισχύσεων του πιο πρόσφατου αναπτυξιακού νόμου 4399 του 2016 αλλά και αρκετά παλαιότερων (3908/2011, 3299/2004 και 2601/1998).

Ειδικά η δεύτερη παράγραφος αριθμεί μόλις 41 λέξεις και είναι εξαιρετικά δύσκολο να σκεφθεί κάποιος τι ακριβώς προβλέπει (εκτός από αυτούς που την πρότειναν).

Οι δύο πρώτες παράγραφοι του Άρθρου 2

1. Στην υποπαράγραφο Β της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4399/2016 διαγράφεται η αναφορά «-53- Ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες».

2. Στην υποπαράγραφο Β της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4399/2016 αντικαθίσταται η αναφορά «-05- (Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη) έως και -09- (Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης)» ως εξής:
«-05- (Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη) και -06- (Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου)».

Ο νόμος 4399/2019 εξαιρούσε τις ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες από την υπαγωγή στα κίνητρα του προηγούμενου αναπτυξιακού νόμου. Με το παρόν νομοσχέδιο δεν εξαιρούνται. Εξ όσων γνωρίζουμε, στον κλάδο δραστηριοποιούνται λίγοι επιχειρηματίες μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Θεόδωρος Φέσσας.

Η δεύτερη παράγραφος είναι ακόμα πιο ενδιαφέρουσα, γιατί προσθέτει στους κλάδους που μπορούν να υπαχθούν στα καθεστώτα των αναπτυξιακών κινήτρων κάποιους που εξαιρούνταν. Οπως είναι εμφανές, συμπεριλαμβάνονται κλάδοι από την λεγόμενη παλιά οικονομία, στην οποία δραστηριοποιούνται δεκάδες μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις ή καλύτερα όσες δεν έκλεισαν τα χρόνια της κρίσης.

Οι κλάδοι που εξαιρούνταν αλλά μπορούν να ενταχθούν στα καθεστώτα των αναπτυξιακών κινήτρων με το νέο Αναπτυξιακό Πολυνομοσχέδιο
Ταχυδρομικές και Ταχυμεταφορικές δραστηριότητες
Εξόρυξη μεταλλευμάτων:
Εξόρυξη σιδηρομεταλλεύματος
Εξόρυξη σιδηρούχων μεταλλευμάτων
Εξόρυξη μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων
Εξόρυξη μεταλλευμάτων ουρανίου και θορίου
Εξόρυξη λοιπών μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων
Εξόρυξη άλλων μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων και συμπυκνωμάτων
Εξόρυξη μεταλλευμάτων και συμπυκνωμάτων χαλκού
Εξόρυξη μεταλλευμάτων και συμπυκνωμάτων νικελίου
Εξόρυξη μεταλλευμάτων και συμπυκνωμάτων αργιλίου
Εξόρυξη μεταλλευμάτων και συμπυκνωμάτων πολύτιμων μετάλλων
Εξόρυξη μεταλλευμάτων και συμπυκνωμάτων μολύβδου, ψευδαργύρου και κασσιτέρου
Εξόρυξη άλλων μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων και συμπυκνωμάτων
Λοιπά ορυχεία και λατομεία:
Εξόρυξη λίθων, άμμου και αργίλου
Εξόρυξη διακοσμητικών και οικοδομικών λίθων, ασβεστολίθου, γύψου, κιμωλίας και σχιστολίθου
Εξόρυξη λίθων για μνημεία ή κτίρια (οικοδομικών λίθων)
Εξόρυξη μαρμάρων και άλλων ασβεστολιθικών λίθων για μνημεία ή κτίρια

Εξόρυξη γρανίτη, ψαμμίτη και άλλων λίθων για μνημεία ή κτίρια (οικοδομικών λίθων)

Εξόρυξη ασβεστολίθου και γύψου
Εξόρυξη κιμωλίας και μη φρυγμένου δολομίτη
Εξόρυξη σχιστολίθου
Λειτουργία φρεάτων παραγωγής αμμοχάλικου και άμμου:
Εξόρυξη αμμοχάλικου και άμμου
Εξόρυξη φυσικής άμμου
Εξόρυξη λιθόκοκκων, ψιλού χαλικιού και λιθόσκονης κροκάλων, αμμοχάλικου
Εξόρυξη μιγμάτων σκωρίας και παρόμοιων βιομηχανικών απορριμμάτων, ακόμη και εάν περιέχουν κροκάλες, αμμοχάλικο, ταβανοσανίδα και πυρίτη λίθο και διατίθενται για κατασκευαστικούς σκοπούς
Εξόρυξη αργίλων και καολίνη:
Εξόρυξη καολίνη και άλλων καολινικών αργίλων
Παραγωγή μαζών κεραμικής από καολίνη και καολινικές αργίλους
Εξόρυξη άλλων αργίλων, ανδαλουσίτη, κυανίτη, και σιλιμανίτη, μουλλίτη, πυρίμαχων γαιών ή γαιών από μείγμα αλεσμένου χαλαζίτη και αργίλου
Παραγωγή μαζών κεραμικής από άλλες ύλες
Εξόρυξη ορυκτών για τη χημική βιομηχανία και τη βιομηχανία λιπασμάτων:
Εξόρυξη χημικών ορυκτών και ορυκτών για τη βιομηχανία λιπασμάτων
Εξόρυξη φυσικών φωσφορικών αλάτων ασβεστίου ή αργίλιου
Εξόρυξη άφρυκτου σιδηροπυρίτη ακατέργαστου ή μη εξευγενισμένου θείου
Εξόρυξη άλλων χημικών ορυκτών και λιπασμάτων
Εξόρυξη φυσικού θειικού βαρίου (βαρυτίνης)
Εξόρυξη φυσικού κρυολίθου
Εξόρυξη τύρφης
Εξόρυξη αλατιού:
Εξόρυξη αλατιού και καθαρού χλωριούχου νατρίου, άντληση θαλασσινού νερού
Επεξεργασία και καθαρισμός αλατιού (αλατοτριβείο)
Άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες:
Εξόρυξη βιτουμίου και ασφάλτων εν γένει φυσικών ασφαλτιτών και ασφαλτικών πετρωμάτων
Εξόρυξη πολύτιμων και ημιπολύτιμων λίθων, παραγωγή βιομηχανικών διαμαντιών, που διατίθενται ακατέργαστα ή απλώς κομμένα, σχισμένα ή προετοιμασία για στίλβωση, εξόρυξη κισηρόλιθων (ελαφρόπετρων), σμύριδας, φυσικού κορούνδιου, φυσικού γρανάτη και άλλων φυσικών λειαντικών, εξόρυξη άλλων ορυκτών
Εξόρυξη πολύτιμων και ημιπολύτιμων λίθων (εκτός των βιομηχανικών διαμαντιών), που διατίθενται ακατέργαστοι ή απλώς κομμένοι ή χονδρικά διαμορφωμένοι
Εξόρυξη και παραγωγή βιομηχανικών διαμαντιών, που διατίθενται ακατέργαστα ή απλώς κομμένα, σχισμένα ή προετοιμασμένα για στίλβωση, εξόρυξη κισηρόλιθων, σμύριδας, φυσικού κορούνδιου, φυσικού γρανάτη και άλλων φυσικών λειαντικών
Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης:
Υποστηρικτικές δραστηριότητες για την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου
Υπηρεσίες γεώτρησης σχετικές με την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου
Υπηρεσίες ανέγερσης, επισκευής και αποσυναρμολόγησης πύργων γεώτρησης και συναφείς υποστηρικτικές υπηρεσίες σχετικές με την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου
Υπηρεσίες υγροποίησης και επαναεριοποίησης του φυσικού αερίου για μεταφορά που γίνεται στον χώρο του ορυχείου
Υποστηρικτικές δραστηριότητες για άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες:
Υποστηρικτικές υπηρεσίες για λοιπές δραστηριότητες ορυχείων και λατομείων
Υποστηρικτικές υπηρεσίες και την εξαγωγή λιθάνθρακα
Υποστηρικτικές υπηρεσίες για λοιπές δραστηριότητες ορυχείων και λατομείων
Πηγή: Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων ΦΕΚ 2149, 16/10/2008

Στους συγκεκριμένους κλάδους δραστηριοποιούνται και τα μισά μέλη του γενικού συμβουλίου του ΣΕΒ (όμιλος Μυτιληναίου, όμιλος ΒΙΟΧΑΛΚΟ της οικογένειας Νίκου Στασινόπουλου, όλες οι κατασκευαστικές που διατηρούν ορυχεία μέχρι νταμάρια) καθώς και ξένοι επιχειρηματικοί όμιλοι όπως η καναδική Eldorado Gold και η γαλλική Imerys (που εξαγόρασε την S&B Ορυκτά του πρώην προέδρου του ΣΕΒ Οδυσσέα Κυριακόπουλου κι έχει την αντιδικία με τον όμιλο Μυτιληναίου. Η υπόθεση αυτή έγινε μέχρι και αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης, καθώς προσφάτως υπήρξε απόφαση της πρώην προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού Βασιλικής Θάνου, η οποία έτυχε κριτικής στη Βουλή από τον υπουργό Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας Παναγιώτη Πικραμένο).

Πιστοποίηση επένδυσης με υπογραφή ορκωτού ελεγκτή

Μετά από αίτηση του φορέα του επενδυτικού σχεδίου, δύναται να πιστοποιηθεί η υλοποίηση του 50% του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου και να ενεργοποιηθεί η διαδικασία καταβολής της ενίσχυσης χωρίς εξέταση του αιτήματος από την Υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή υποβάλλονται σχετικές βεβαιώσεις υλοποίησης του 50% υπογεγραμμένες από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία και, όπου απαιτείται από πολιτικό μηχανικό, μηχανολόγο μηχανικό ή άλλης επαγγελματικής ειδικότητας πρόσωπο.

Επίσης μετά από αίτηση του φορέα του επενδυτικού σχεδίου δύναται να πιστοποιηθεί η ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης για την καταβολή της ενίσχυσης χωρίς εξέταση του αιτήματος από την Υπηρεσία, αλλά με υπογραφή από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία – και όπου χρειάζεται με βεβαίωση μηχανολόγου μηχανικού ή άλλης επαγγελματικής ειδικότητας πρόσωπο, των οποίων σχετικές βεβαιώσεις συνυποβάλλονται με την έκθεση ελέγχου.

Οι ρυθμίσεις αυτές έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τα επενδυτικά σχέδια του ν. 3908/2011, του ν. 3299/2004 και του ν.2601/1998.

Τα περισσότερα σχόλια που έγιναν για τα παραπάνω άρθρα είναι κυρίως για περιβαλλοντικά θέματα. Όλοι συμφωνούν στην επανεκκίνηση της ανάπτυξης με την κατάργηση των εμποδίων που λειτουργούν ως αντικίνητρα στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και της οικονομίας, αλλά επισημαίνουν ότι δεν πρέπει να γίνουν εκπτώσεις και στις άλλες συνιστώσες της αειφόρου ανάπτυξης, δηλαδή στην κοινωνία και στο περιβάλλον.

Ενδιαφέρον είναι το σχόλιο που έχει αναρτήσει το Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη, στο οποίο πρόεδρος είναι μία πολύ έμπειρη πρώην επιθεωρήτρια περιβάλλοντος, η κυρία Μαργαρίτα Καραβασίλη.

Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης

Με το άρθρο 3 εισάγεται η έννοια του «Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη», δηλαδή της αποτύπωσης του συνόλου των γεωχωρικών δεδομένων (όροι και περιορισμοί δόμησης, χρήσεις γης, σχέδια πόλεων, περιοχές Natura, όρια αιγιαλών κλπ) από τα οποία εξαρτάται η αδειοδότηση της οποιασδήποτε επενδυτικής ή κατασκευαστικής δραστηριότητας. Τα δεδομένα αυτά το κράτος οφείλει να τα διατηρεί δημόσια και δωρεάν προσβάσιμα στο κοινό, μέσω διαδικτύου.

Δίνεται διετής περίοδος πιλοτικής εφαρμογής, αλλά μετά την ολοκλήρωσή της τα στοιχεία που προκύπτουν από τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη θα έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα για όλους τους φορείς του δημοσίου τομέα και δεν θα επιτρέπεται άρνηση αδειοδότησης οποιασδήποτε επενδυτικής ή κατασκευαστικής δραστηριότητας στη βάση γεωχωρικών δεδομένων που δεν συμπεριλαμβάνονται στον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη. Αν το δημόσιο αρνηθεί, θεμελιώνεται ευθύνη προς αποζημίωση κατά τη διάταξη του άρθρου 105 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα.

Στα σχόλια, γνωστοί μετεωρολόγοι προτείνουν να συμπεριληφθούν στα δεδομένα και τα περιβαλλοντικά και μετεωρολογικά δεδομένα. Όπως σημειώνει ο Θεόδωρος Κολυδάς, «σήμερα στη χώρα μας εκτός από την ΕΜΥ που είναι ο επίσημος φορέας έκδοσης των Μετεωρολογικών προγνώσεων, έχουμε πάνω από δέκα δημόσιους φορείς, όχι που ασχολούνται, αλλά που επενδύουν σε συναφείς και σχετικά δαπανηρές υποδομές παρατήρησης μετεωρολογικού, κλιματολογικού και υδρολογικού ενδιαφέροντος. Στα 22 χρόνια ισχύος του ΠΔ που διέπει την ΕΜΥ, δεν ευοδώθηκε καμία προσπάθεια δημιουργίας ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ και ενοποίησης των μετεωρολογικών σταθμών, διότι ο κάθε φορέας ήθελε να έχει μόνος του τον έλεγχο και την ευθύνη λειτουργίας των σταθμών του».

Πράσινο φως για εγκαταστάσεις στην Αττική με σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον

Στο άρθρο 10 προβλέπεται ότι επιτρέπεται στους Οργανωμένους Υποδοχείς Δραστηριοτήτων της παραγράφου 4 του άρθρου 41 του ν. 3982/2011, εφόσον προβλέπεται από το εκάστοτε ισχύον ρυθμιστικό σχέδιο Αθήνας-Αττικής, η εγκατάσταση και λειτουργία των δραστηριοτήτων οι οποίες κατατάσσονται στις κατηγορίες Α1 και Α2 σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4014/2011 και της Υπουργικής Απόφασης της παρ. 9 του άρθρου 20 ν. 3982/2011.

Αν αναζητήσουμε ποιοι είναι οι Οργανωμένοι Υποδοχείς Δραστηριοτήτων της παραγράφου 4 του νόμου 3982/2011 και ανατρέξουμε στον σχετικό νόμο, θα διαπιστώσουμε ότι είναι χώροι, που έχουν οργανωθεί ή θα οργανωθούν για την υποδοχή των δραστηριοτήτων και περιλαμβάνουν ΒΙΠΕ (Βιομηχανικές Περιοχές), ΒΙΠΑ (Βιομηχανικά Πάρκα), ΒΙΟΠΑ (Βιοτεχνικά Πάρκα), Τεχνοπόλεις και άλλες μορφές Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών (ΒΕΠΕ) καθώς και τα Επιχειρηματικά Πάρκα.

Σε ό,τι αφορά τις κατηγορίες Α1 και Α2, σύμφωνα με άλλο νόμο, τον 4014/2011, αυτές αφορούν δραστηριότητες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, των οποίων η κατασκευή ή λειτουργία μπορεί να έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον και για τις οποίες απαιτείται η διεξαγωγή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) προκειμένου να επιβάλλονται ειδικοί όροι και περιορισμοί για την προστασία του περιβάλλοντος. Στην κατηγορία Α1 περιλαμβάνονται δραστηριότητες που ενδέχεται να προκαλέσουν «πολύ σημαντικές επιπτώσεις» στο περιβάλλον και στην κατηγορία Α2 δραστηριότητες που ενδέχεται να προκαλέσουν «σημαντικές επιπτώσεις» στο περιβάλλον.

Απλή γνωστοποίηση εγκαταστάσεων

Το Άρθρο 13 (Μέρος Ζ' - Βιομηχανικές Δραστηριότητες) περιλαμβάνει ελαστικοποίηση των αδειοδοτήσεων για διάφορες μορφές επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων:

 • Η παράγραφος 1 προβλέπει ότι πλέον δεν απαιτείται έγκριση εγκατάστασης για τις δραστηριότητες που εγκαθίστανται, εκσυγχρονίζονται ή επεκτείνονται σε περιοχές στις οποίες καθορίζονται χρήσεις γης βιομηχανίας-βιοτεχνίας με βάση τον πολεοδομικό σχεδιασμό οποιουδήποτε επιπέδου. Οι δραστηριότητες αυτές υπάγονται στο καθεστώς απλής γνωστοποίησης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (άρθρο 6 του νόμου 4442/2016), δηλαδή ο φορέας πρώτα γνωστοποιεί και εν συνεχεία ξεκινάει δραστηριότητα.
Παράγραφος 2 του Άρθρου 13 - Βιομηχανικές Δραστηριότητες
2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 19 του ν. 3982/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η λειτουργία των εγκαταστάσεων των δραστηριοτήτων του άρθρου 17 του ν. 4442/2016 που κατατάσσονται στην κατηγορία Α2 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/27.07.2016 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β` 2471) ή των εγκαταστάσεων που μετά από εκσυγχρονισμό ή επέκταση κατατάσσονται για πρώτη φορά στην κατηγορία Α2, υπόκειται σε καθεστώς γνωστοποίησης κατά την έννοια του άρθρου 5 και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4442/2016. Κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται. Αιτήσεις για χορήγηση έγκρισης λειτουργίας εγκαταστάσεων των δραστηριοτήτων του προηγούμενου εδαφίου που είχαν ήδη υποβληθεί κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος δεν εξετάζονται και οι φάκελοι επιστρέφονται στον αιτηθέντα την έγκριση, ο οποίος υποχρεούται στην υποβολή γνωστοποίησης λειτουργίας. Ως παράβολο της γνωστοποίησης λειτουργίας θεωρείται το παράβολο που είχε κατατεθεί για την έκδοση της έγκρισης λειτουργίας».
 • Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η δεύτερη παράγραφος του ίδιου Άρθρου 13, που προβλέπει ότι διάφορες δραστηριότητες της κατηγορίας Α2, δηλαδή που μπορεί να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, μπορούν να λειτουργήσουν ή να εκσυγχρονιστούν ή να επεκταθούν με απλή γνωστοποίηση. Μάλιστα ορίζει και κάποιες άλλες δραστηριότητες, του άρθρου 17 του νόμου 4442/2016, «μεταποίησης τροφίμων και ποτών» και «συσκευασίας». Και αυτή η ρύθμιση όπως μας ενημερώνει η παραπάνω διάταξη ισχύει αναδρομικά, δηλαδή ακόμα και για εταιρείες που έχουν υποβάλει φάκελο.
 • Επίσης στην παράγραφο 3 υπάρχει μια διάταξη που προβλέπει πως οι μεταποιητικές δραστηριότητες που εμπίπτουν στα άρθρα 17 επ. του ν. 3982/2011 οι οποίες κατά τον χρόνο έκδοσης του παρόντος λειτουργούν νόμιμα βάσει άδειας, έγκρισης ή γνωστοποίησης, μπορούν να εκσυγχρονίζουν τις εγκαταστάσεις τους, να αντικαθιστούν, τροποποιούν ή διευρύνουν τη δραστηριότητά τους ή τον εξοπλισμό τους, ακόμα και στις περιπτώσεις που μετά την αρχική εγκατάστασή τους έχει μεταβληθεί το καθεστώς χρήσεων γης και δεν προβλέπεται αντίστοιχη χρήση, υπό την αποκλειστική προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλεται η κατηγορία υπαγωγής στον ν. 4014/2011 και στην εκάστοτε κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα κανονιστική πράξη περί κατάταξης δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων. Η δυνατότητα αυτή ισχύει μέχρι την έγκριση Ειδικού Χωρικού Σχεδίου ή αντίστοιχου εργαλείου χωρικού σχεδιασμού το οποίο να καταλαμβάνει τις χρήσεις της εν λόγω δραστηριότητας κατά τις κείμενες διατάξεις.
Περιβαλλοντική νομοθεσία

Στο άρθρο 15 (Περιβαλλοντική νομοθεσία) περιλαμβάνονται διατάξεις που τροποποιούν τον νόμο 4014/2011. Μεταξύ άλλων προβλέπονται τα εξής:

 • Δίνεται η δυνατότητα στις εταιρείες να υποβάλουν προς την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή αντί για φάκελο τροποποίησης ΑΕΠΟ (Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων) μόνο την τεχνική έκθεση (περ. α’, παρ. 6 του άρθρου 11 του νομου 4014/2011), εάν ο σκοπούμενος εκσυγχρονισμός, επέκταση, βελτίωση ή τροποποίηση των παραπάνω έργων είναι σύμφωνος με τους όρους της ισχύουσας ΑΕΠΟ. Στην περίπτωση αυτή, η περιβαλλοντική αρχή οφείλει να αποφασίσει σε προθεσμία ενός μηνός εάν απαιτείται υποβολή φακέλου τροποποίησης ΑΕΠΟ. Εάν η προθεσμία του ενός μηνός παρέλθει άπρακτη, τότε τεκμαίρεται ότι δεν απαιτείται τροποποίηση της ισχύουσας ΑΕΠΟ.
Η τεχνική έκθεση περιλαμβάνει την τεχνική περιγραφή του αδειοδοτημένου και προτεινόμενου τροποποιημένου έργου ή της δραστηριότητας, εστιάζοντας στις προτεινόμενες τροποποιήσεις και συνοδευόμενη από σχετικά τεχνικά σχέδια και τοπογραφικά διαγράμματα, με σαφή ένδειξη των προτεινόμενων τροποποιήσεων και του σκοπού της τροποποίησης.
 • Δίνεται η δυνατότητα οι πιστοποιημένοι αξιολογητές Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) να μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και μέσω νομικών προσώπων, στα οποία συμμετέχουν ή συνδέονται συμβατικά. Τα νομικά αυτά πρόσωπα εγγράφονται στο Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
Κεραίες κινητής τηλεφωνίας έναντι Υγείας: Σημειώσατε 1

To υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων συμπεριέλαβε στο Αναπτυξιακό Πολυνομοσχέδιο και διατάξεις για την κατασκευή και εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας. Οι διατάξεις αυτές –23 άρθρα σε σύνολο 88 του Πολυνομοσχεδίου– είναι ίδιες με αυτές που η προηγούμενη κυβέρνηση είχε αναρτήσει με τη μορφή αυτόνομου νομοσχεδίου σε διαβούλευση μεταξύ 19 Οκτωβρίου και 2 Νοεμβρίου 2018. Το νομοσχέδιο αυτό δεν κατατέθηκε στη συνέχεια στη Βουλή, αλλά η κυβέρνηση το απέσυρε διότι στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ πίεζαν να κατέλθουν περαιτέρω τα όρια εκπομπής των κεραιών για λόγους υγείας.

Το ίδιο σχεδόν νομοσχέδιο (οι διατάξεις είναι σχεδόν όμοιες με ορισμένες μικροδιαφορές) κατέθεσε η σημερινή κυβέρνηση στη διαβούλευση της 11ης με 17 Σεπτεμβρίου 2019, δίχως μάλιστα να λάβει υπόψη της τα σχόλια που είχαν κάνει επιστήμονες και φορείς για την επικινδυνότητα της ακτινοβολίας. Αυτό υποστηρίζουν επιστήμονες και πολίτες στα σχόλια που έχουν αναρτήσει κατά την τρέχουσα διαβούλευση.

Να θυμίσουμε πως το νομοσχέδιο, όταν είχε δοθεί στη διαβούλευση από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, είχε συγκεντρώσει έναν αξιοπρόσεκτο αριθμό 531 σχολίων, που δύσκολα συναντώνται σε νομοσχέδια της ελληνικής πολιτείας.

Η κυβέρνηση κατέθεσε ξανά το νομοσχέδιο γιατί πιέζουν οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, αφενός γιατί το πλαίσιο χρειάζεται αναπροσαρμογή ενόψει της εγκατάστασης δικτύων πέμπτης γενιάς (5G), αφετέρου γιατί ήδη δεκάδες εγκαταστάσεις κεραιών είναι παράνομες. Ήδη, ο αρμόδιος ρυθμιστής της αγοράς τηλεπικοινωνιών, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) έχει στείλει στις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας εκατοντάδες κλήσεις να διορθώσουν τις κεραίες τους, διαφορετικά θα πρέπει ή να πληρώσουν πρόστιμα δεκάδων εκατομμυρίων ή να τις ξηλώσουν, κάτι που θα δημιουργήσει πρόβλημα στην κάλυψη της υπηρεσίας κινητής τηλεφωνίας που παρέχουν στους καταναλωτές.

Τα σχόλια πάντως που έχουν συνταχθεί και αναρτηθεί στη διαβούλευση είναι από τα πιο επικριτικά, πρώτον γιατί η σημερινή κυβέρνηση αγνόησε τις επισημάνσεις των επιστημόνων και των πολιτών και δεν διόρθωσε κάποιες διατάξεις του νομοσχεδίου που είχε φέρει ο ΣΥΡΙΖΑ και δεύτερον γιατί έφερε σχεδόν αυτούσιο το ίδιο νομοσχέδιο. Ζητούν την απόσυρση του νομοσχεδίου από το πολυνομοσχέδιο, έως ότου προστεθεί και ενότητα για νέα όρια επικινδυνότητας των εκπομπών, τα οποία πρέπει να είναι συντριπτικά χαμηλότερα από τα υπάρχοντα και φυσικά να επανεξεταστεί η 5G, παίρνοντας υπόψη τις μελέτες των ειδικών, άλλα και τη σθεναρή θέση υπευθύνων σε άλλα κράτη.

Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής:

 • Ο Λουκάς Μαργαρίτης, καθηγητής στο τμήμα Βιολογίας του ΕΚΠΑ (Τομέας Βιολογίας Κυττάρου & Βιοφυσικής), επισημαίνει την απουσία του υπουργείου Υγείας από τις διατάξεις γιατί όπως σημειώνει «είναι άλλο πράγμα η ψηφιακή πολιτική και άλλο η υγεία των πολιτών». Σαφώς τις αποφάσεις παίρνει και εισηγείται το αρμόδιο υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, αλλά είναι απαραίτητη η διαμόρφωση πολιτικής υγείας των επιπτώσεων των ακτινοβολιών γιατί όπως υπογραμμίζει «τα όρια ασφαλείας που έχουν προταθεί ως σύσταση στα κράτη-μέλη από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, μετά από πρόταση της ανεξάρτητης αυτοδιοριζόμενης επιτροπής με την ονομασία ICNIRP, δεν εξασφαλίζουν μη επικινδυνότητα στον άνθρωπο» και αναπτύσσει στον περαιτέρω σχολιασμό του το σκεπτικό.
 • Άλλοι αναγνώστες αναφέρουν ότι το τμήμα του νομοσχεδίου για τις κεραίες είναι αποσπασματικό, γιατί το θέμα δεν είναι μόνο το πώς θα δίνονται οι άδειες εγκατάστασης, αλλά γιατί η πολιτεία δεν αναλαμβάνει να καταρτίσει χωροταξική μελέτη για τις θέσεις των κεραιών, δεν απαγορεύει εγκατάσταση κεραιών σε ακτίνα 300 μέτρων από σχολεία, νηπιαγωγεία, παιδικούς σταθμούς, γηροκομεία και νοσοκομεία και δεν ασχολείται με τα ανώτατα όρια εκπομπών ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, τα οποία παραπέμπει στο μέλλον. Εισάγει διατάξεις σχετικές με τη χρήση της 5G χωρίς να εξετάζει την πιθανή επικινδυνότητά της, χωρίς να λαμβάνει υπόψιν τις χιλιάδες αναφορές από ειδικούς επιστήμονες ερευνητές και φυσικά χωρίς να λαμβάνει καμία μέριμνα για την υγεία των ανθρώπων από την χρήση της. Χωρίς χωροταξική μελέτη οι εταιρείες θα τοποθετούν τις κεραίες εκεί όπου τις βολεύει, δεν θα τους ενδιαφέρει η επιβάρυνση μιας περιοχής, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για την υγεία των ανθρώπων που ζουν εκεί. Μάλιστα, όπως αναφέρει ένα σχόλιο «το πάτε και ένα βήμα παραπέρα στο άρθρο 20, που “… διέπονται από ίδιο νομικό καθεστώς, αντίστοιχο των δικτύων κοινής ωφέλειας (ενέργειας, ύδρευσης, αποχέτευσης, κ.ο.κ) και δεν αντιστοιχούν σε χρήσεις γης”».
 • Με το άρθρο 2, οι εταιρείες μπορούν να τοποθετούν κεραίες δίπλα σε σχολεία και λοιπές ευαίσθητες ομάδες.
 • «Ο συνδετικός κρίκος όμως όλων των παραπάνω αλλά και το συνόλου των άρθρων του ΙΑ μέρους του νομοσχεδίου το οποίο αφορά την αδειοδότηση των κεραιών, θα έπρεπε να ήταν τα ανώτατα όρια επικινδυνότητας ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Τα ισχύοντα στην χώρα μας από το 2000 είναι τα 7.000.000 μW/m ² για τον γενικό πληθυσμό και 6.000.000 μW/m² για ευαίσθητες ομάδες και είναι ξεπερασμένα από τις έρευνες ειδικών. Πολλές κυβερνήσεις, ειδικά μετά την απόφαση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας το 2011 να καταταχθεί η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στις Πιθανώς καρκινογόνους, μείωσαν τα όρια δραστικά. Για παράδειγμα η Ιταλία έχει πλέον ανώτατο όριο τα 100.000 μW/m², η Ελβετία για τον γενικό πληθυσμό τα 70.000 μW/m² και 40.000μW/m² για τον ευαίσθητο πληθυσμό (κοντά σε σχολεία κλπ)».
 • «Προχωράτε και στην 5G, την στιγμή που η υπουργός Περιβάλλοντος των Βρυξελλών την απαγόρευσε, έως ότου πάρει από τις εταιρείες κινητής διαβεβαιώσεις για την υγεία των πολιτών και μια σειρά άλλων χωρών, περιφερειών χωρών, αλλά και Πολιτειών όπως η Καλιφόρνια είναι πολύ διστακτικές, περιμένουν διαβεβαιώσεις, η και απαγορεύουν».
 • «Δεν γνωρίζω αν το Δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας ευαισθητοποιήσει τους υπέρμαχους της ανάπτυξης μέσω της 5G, είμαι όμως υποχρεωμένος να το αναρτήσω για όσους δεν το γνωρίζουν. Τα θέματα γονιμότητας και ΗΜ ακτινοβολίας είναι ήδη τεκμηριωμένα με εκατοντάδες διεθνείς μελέτες και δημοσιευμένα συγγράμματα και πριν βιαστούμε να πλημμυρίσουμε τις ”έξυπνες πόλεις” με ακτινοβολία 5ης γενιάς θα πρέπει να αναλογισθούμε το ενδεχόμενο ζημιά στις επόμενες γενιές των Ελλήνων».

Μερικά από τα σχόλια για τις κεραίες εδώ και εδώ.

Έχει διατελέσει αρχισυντάκτης οικονομικού στις εφημερίδες Ελευθεροτυπία, Δημοκρατία και Ντοκουμέντο, κι έχει εργαστεί σε διάφορα ηλεκτρονικά μέσα. Το 2016 η αναζήτηση για νέα πράγματα τον οδήγησε στην ίδρυση του marketfair.gr.

Διαβάστε ακόμα

Σχόλια

Εικόνα Anonymous

Σας πείσαμε; Εμείς σας θέλουμε μαζί μας!
Χωρίς τους υποστηρικτές μας
δεν μπορούμε να υπάρχουμε.