#YourStory3: Πες μας τι θέλεις να μάθεις

Τι σε απασχολεί; Τι δεν ακούγεται, αλλά είναι σημαντικό; Ξέρεις κάτι που αγνοούν οι υπόλοιποι; Στείλε την ιδέα σου και ζήσε την εμπειρία της ερευνητικής δημοσιογραφίας.
Χρόνος ανάγνωσης: 
7
'

Το project συμμετοχικής δημοσιογραφίας #YourStory3 έρχεται κοντά σου και σε καλεί φέτος σε ένα συναρπαστικό ταξίδι συνδημιουργίας: workshops, συναντήσεις με δημοσιογράφους, συσκέψεις, ψηφοφορίες.

Η διαδικασία έχει ως εξής:
 1. Υποβολή προτάσεων | Deadline υποβολής: 10 Μαρτίου 2019
  Στείλε το θέμα που σε ενδιαφέρει να ερευνήσουμε.
   
 2. Ideation Workshop | Πέμπτη 7 Μαρτίου 2019, 18:00 | Impact Hub Athens
  Έλα στο Ideation Workshop στο οποίο θα έχεις την ευκαιρία να εξελίξεις δημοσιογραφικά το θέμα που σε απασχολεί σε μια ζωντανή ιστορία.
   
 3. Co-Creation Workshop | Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019 | Public Σύνταγμα
  Πάρε μέρος στο Co-Creation Workshop για να σχεδιάσεις την ιστορία σου και να αναδείξεις τις προτάσεις που θα προχωρήσουν.
  * Προϋπόθεση συμμετοχής η υποβολή πρότασης στα προηγούμενα στάδια
   
 4. One to One | 23 Μαρτίου - 12 Απριλίου 2019 
  Συνδιαμόρφωσε την ιστορία σου με τη συνεργασία ενός δημοσιογράφου του inside story.
   
 5. Open Newsroom |17 Απριλίου 2019 | Γραφεία inside story
  Αποφάσισε την τελική επιλογή των θεμάτων που θα δημοσιευτούν στο inside story.
   
 6. Δημοσίευση YourStories | Σεπτέμβριος 2019
  Τα YourStories δημοσιεύονται στο inside story.

* Τα Workshops συνδιοργανώνονται με το εργαστήριο Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου και την επικεφαλής του εργαστηρίου, αναπληρώτρια καθηγήτρια Μπέττυ Τσακαρέστου.

Γιατί συμμετοχική δημοσιογραφία;

Γιατί είναι αναγκαίος ο ανοιχτός διάλογος των ΜΜΕ με τους αναγνώστες. Γιατί οι αναγνώστες πρέπει να έχουν ενεργό ρόλο στη διαδικασία παραγωγής της είδησης. Γιατί ένα Μέσο δημιουργεί σχέσεις εμπιστοσύνης και αξιοκρατίας με το αναγνωστικό του κοινό.

Το inside story, το μοναδικό ενημερωτικό site συνδρομητών στην Ελλάδα, κάνει πράξη τη συμμετοχική δημοσιογραφία μέσω του #YourStory. Ένα καινοτόμο project στο οποίο οι αναγνώστες συνεργάζονται με τους δημοσιογράφους για να διαμορφώσουν την ειδησεογραφία και να βιώσουν την εμπειρία του newsroom. 

Στόχος του #YourStory είναι η συνεχής ζύμωση, επικοινωνία και ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ του αναγνώστη και του δημοσιογράφου. Οι προηγούμενες δύο χρονιές του #YourStory μας πρόσφεραν πολύτιμες γνώσεις, ξεχωριστές συνεργασίες και είχαν ως αποτέλεσμα ενδιαφέροντα άρθρα. Με αυτή την εμπειρία και τη συνεργασία με το εργαστήριο Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου εξελίσουμε τη διαδικασία του project, με σκοπό την διεύρυνση της συμμετοχής των αναγνωστών και την παραγωγή καλύτερων αποτελεσμάτων.

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τις διοργανώσεις του #YourStory τα τελευταία τρία χρόνια, καθώς και τα άρθρα που έχουν δημοσιευτεί στο πλαίσιο του #YourStory ΕΔΩ.

Όροι συμμετοχής
 • Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «The Whole Story Ανώνυμη Εκδοτική Εταιρία» (η Εταιρία) προκηρύσσει δράση με θέμα «#YourStory3: Πες μας τι θέλεις να μάθεις», σε στάδια, όπως αναλυτικά περιγράφεται ανωτέρω (η Δράση).
 • Σκοπός της Δράσης είναι η εκπαίδευση, η προώθηση της δημοσιογραφικής μεθοδολογίας καθώς και η διασκέδαση των συμμετεχόντων.
 • Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πρόσωπα άνω των 18 ετών. Νεότερα άτομα μπορούν ενδεχομένως να συμμετέχουν εφ’ όσον έχουν και την συγκατάθεση και αποδοχή των όρων από τους κηδεμόνες τους.
 • Η διάρκεια της Δράσης ορίζεται από 14 Ιανουαρίου έως 19 Απριλίου 2019.
 • Ο τρόπος ανάδειξης των αποτελεσμάτων της Δράσης ορίζεται αναλυτικά ανωτέρω. Οι συμμετέχοντες αποδέχονται ότι τα αποτελέσματα που θα ανακοινωθούν βασίζονται αποκλειστικά στη διακριτική ευχέρεια και στην ανέλεγκτη κρίση της Εταιρίας και είναι οριστικά.
 • Η επικοινωνία για την Δράση γίνεται μέσω ανακοινώσεων στο διαδίκτυο και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση από την οποία εστάλησαν οι συμμετοχές. Η Εταιρία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των συμμετεχόντων που οφείλονται σε μη λήψη ή μη ανάγνωση από αυτούς, για οποιονδήποτε λόγο, του ηλεκτρονικού μηνύματος.
 • Η υποβληθείσα ιδέα στην Δράση πρέπει να είναι πρωτότυπη, δηλαδή να προέρχεται αποκλειστικά και μόνο από αυτούς που την υποβάλλουν και να μην έχει δημοσιευθεί αλλού. Οι συμμετέχοντες δηλώνουν και εγγυώνται ότι το υλικό με το οποίο συμμετέχουν στη Δράση, ανήκει αποκλειστικά σε αυτούς και διατηρούν κάθε δικαίωμα χρήσης, εκμετάλλευσης και διάθεσης αυτού. Επίσης δηλώνουν ότι υλικό αυτό δεν παραβιάζει κανενός είδους πνευματικά δικαιώματα ή δικαιώματα προσωπικότητας τρίτων, άλλως έχουν αποκτήσει νόμιμα κάθε είδους πνευματικά ή άλλα δικαιώματα και εν γένει συμμορφώνεται πλήρως με την κείμενη νομοθεσία.
 • Με τη συμμετοχή τους στη Δράση οι συμμετέχοντες εκχωρούν τυχόν πνευματικά δικαιώματα τους επί του πάσης φύσεως υλικού της συμμετοχής τους στη Δράση στην Εταιρία, προκειμένου το υλικό αυτό να χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς της Δράσης αλλά και για τους σκοπούς των εκδηλώσεων και την τυχόν δημοσίευση από το inside story.
 • Αποκλειστική κυρία και δικαιούχος χρήσης και εκμετάλλευσης κάθε μορφής περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων χωρίς κανένα περιορισμό του υλικού εν όλω ή εν μέρει, που θα προκύψει από τη συμμετοχή των συμμετεχόντων στη Δράση κατά τα ανωτέρω, καθώς και κάθε άλλου στοιχείου που δύναται να τύχει εμπορικής εκμετάλλευσης και σχετίζεται με τους συμμετέχοντες και τη συμμετοχή τους στη Δράση, καθίσταται η Εταιρία, για οποιοδήποτε σκοπό σχετικό με τις δραστηριότητές της. Οι συμμετέχοντες (δηλώνουν με την συμμετοχή τους ρητά και ανεπιφύλακτα ότι δεν διατηρούν καμία αξίωση για καταβολή πνευματικών ή άλλων δικαιωμάτων από την ως άνω εκμετάλλευση. Ειδικότερα, και προς άρση πάσης αμφιβολίας, οι συμμετέχοντες δηλώνουν και αποδέχονται ρητώς ότι μεταβιβάζουν στην Εταιρία όλα τα του υλικού απορρέοντα δικαιώματα και εξουσίες τους, χωρίς χρονικό ή άλλο περιορισμό τόσο για την Ελλάδα όσο και για το εξωτερικό, ανεξαρτήτως του τρόπου ή του μέσου εκμετάλλευσής τους, καθώς και το αποκλειστικό δικαίωμα μεταβίβασης ή/και παραχώρησης άδειας χρήσης των δικαιωμάτων και εξουσιών αυτών σε τρίτους χωρίς να διατηρούν καμία οικονομική αξίωση ή άλλη απαίτηση έναντι της Εταιρίας. Εφόσον απαιτηθεί, οι Συμμετέχοντες θα υπογράψουν σχετική δήλωση/έγγραφο που αφορά στη μεταβίβαση των εν λόγω δικαιωμάτων κατά τα ανωτέρω.
 • Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα εκμετάλλευσης, χωρίς χρονικό ή άλλο περιορισμό τόσο για την Ελλάδα όσο και για το εξωτερικό, ανεξαρτήτως του τρόπου ή του μέσου εκμετάλλευσής τους, κάθε μορφής περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων χωρίς κανένα περιορισμό του υλικού των συμμετεχόντων που θα προκύψει από τη συμμετοχή τους στη Δράση, καθώς και κάθε άλλου στοιχείου που δύναται να τύχει εμπορικής εκμετάλλευσης και σχετίζεται με αυτούς και τη συμμετοχή τους στη Δράση, για οποιοδήποτε σκοπό σχετικό με τις δραστηριότητές της, καθώς και για σκοπούς διαφήμισης και προώθησης των δραστηριοτήτων της. Οι νικητές και οι συμμετέχοντες δηλώνουν με τη συμμετοχή τους ρητά και ανεπιφύλακτα ότι δεν διατηρούν ούτε τώρα ούτε στο μέλλον καμία αξίωση ή οικονομική απαίτηση για οποιασδήποτε μορφής αμοιβή ή αποζημίωση από την Εταιρία ή/και από τυχόν τρίτους στους οποίους θα παραχωρηθεί η χρήση ή/και η εκμετάλλευση του υλικού από την Εταιρία. Εφόσον απαιτηθεί, οι συμμετέχοντες που θα επιλεγούν στο πλαίσιο της Δράσης κατά τα ανωτέρω θα υπογράψουν σχετική δήλωση ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που αφορά στη μεταβίβαση των εν λόγω δικαιωμάτων κατά τα ανωτέρω.
 • Στο πλαίσιο της Δράσης, η Εταιρία θα τηρήσει αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων [Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (e-mail), Αριθμό Τηλεφώνου (σταθερού και κινητού), Πόλη και Διεύθυνση Κατοικίας], τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για το σκοπό της διενέργειας της Δράσης. Τα δεδομένα δύνανται να διαβιβαστούν και σε συνεργάτες της Εταιρίας που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της για τον ως άνω σκοπό.
 • Ήδη με την υποβολή της συμμετοχής στη Δράση, οι συμμετέχοντες δίνουν την συγκατάθεσή τους στην Διοργανώτρια να τηρήσει αρχείο με τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα για τον ως άνω σκοπό.
 • Περαιτέρω, οι συμμετέχοντες στη Δράση παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότησή τους στην Εταιρία για την προβολή της Δράσης και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και τηλεόρασης ή/και του Διαδικτύου.
 • Κατά την διενέργεια της Δράσης, ενδέχεται να δημιουργηθεί πάσης φύσεως υλικό (ενδεικτικά οπτικό, ακουστικό, οπτικοακουστικό υλικό, συνεντεύξεις κ.λ.π), το οποίο θα αναρτηθεί σε ιστοσελίδες, στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης της Εταιρίας και σε επίγεια, καλωδιακά και ψηφιακά κανάλια κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Εταιρίας. Οι συμμετέχοντες δίνουν στην Εταιρία το δικαίωμα δημοσίευσης του ονόματός και της εικόνας τους, για διαφημιστικούς σκοπούς σε οποιοδήποτε μέσο και με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς οικονομική ή άλλη απαίτηση από μέρους τους. Εφόσον απαιτηθεί, οι συμμετέχοντες θα υπογράψουν σχετική δήλωση ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που αφορά στην εν λόγω συναίνεση κατά τα ανωτέρω.
 • Κάθε συμμετέχων και κάθε υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων, έχει το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης καθώς και το δικαίωμα αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων του σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 έως 13 του Ν. 2472/1997 περί προστασίας από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα ως άνω δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν είτε μέσω αποστολής συστημένης επιστολής στην Εταιρία, στη διεύθυνση Στησιχόρου 1, 10674 Αθήνα, είτε μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας (τηλ. 2107295605 από Δευτέρα έως Παρασκευή κατά το διάστημα 13:00 μ.μ.-17:00 μ.μ), υπεύθυνος δε επεξεργασίας για τις ανάγκες του νόμου αυτού ορίζεται η Εταιρία.
 • Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και να ανακαλέσει ή να ματαιώσει την Δράση ή να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής της ή και οποιονδήποτε άλλο όρο του, με ειδοποίηση πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής. Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται στο κοινό είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής μέσω της Ιστοσελίδας. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για τους συμμετέχοντες, οι οποίοι δεν αποκτούν εκ του λόγου αυτού κανένα δικαίωμα για αποζημίωση ή οιαδήποτε άλλη αξίωση έναντι της Εταιρίας. Η Εταιρία μπορεί επίσης να διακόψει την Δράση χωρίς προειδοποίηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας. Σε περίπτωση δε ματαίωσης της Δράσης, οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά της Εταιρίας ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση της Δράσης ή οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω οποιασδήποτε μεταβολής του. Περαιτέρω η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τη συμμετοχή οιουδήποτε συμμετέχοντα που κατά την ανέλεγκτη κρίση της δεν συμμορφώνεται ή/και παραβιάζει τους παρόντες όρους ή/και την ελληνική νομοθεσία. Στην τελευταία αυτή περίπτωση οι συμμετέχοντες ουδεμία αξίωση δύνανται να προβάλλουν κατά της Εταιρίας.
 • Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με τη Δράση, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.
 • Η συμμετοχή στη Δράση συνεπάγεται την πλήρη γνώση των αναλυτικών όρων συμμετοχής καθώς και συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή τους και την συνακόλουθη παραίτηση των συμμετεχόντων από κάθε σχετική αξίωση, απαίτηση και δικαίωμα έναντι της Εταιρίας.
 • Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με την Δράση οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να αποστέλλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην διεύθυνση [email protected].

Διαβάστε ακόμα

Σχόλια

Εικόνα Anonymous

Σας πείσαμε; Εμείς σας θέλουμε μαζί μας!
Χωρίς τους υποστηρικτές μας
δεν μπορούμε να υπάρχουμε.