MEGA: Ακόμα και οι μεγάλοι πέφτουν

Την απάντηση στο ερώτημα αν θα κλείσει το MEGA, δεν την έχουμε. Αυτό που ξέρουμε σίγουρα είναι πως το μέγεθος και οι φιλοδοξίες του καναλιού, σε συνδυασμό με τη σφοδρότητα της κρίσης, επέφεραν χτυπήματα που κλόνισαν τον πάλαι ποτέ δυνατό παίκτη της ελληνικής τηλεόρασης. Και ο λογαριασμός μπορεί να έρθει και σε μας.
Χρόνος ανάγνωσης: 
7
'

Οι εταιρείες μπορούν να λειτουργήσουν για κάποια χρόνια με ζημιές, υπό την προϋπόθεση ότι καλύπτουν τις απώλειες με χρηματοδότηση, είτε από τους μετόχους είτε από τις τράπεζες. Χωρίς αυτές τις ενέσεις ρευστού, είναι δύσκολο να επιβιώσει επί μακρόν μια εταιρεία που δεν σημειώνει κέρδη.

Ο λόγος για την Τηλέτυπος ΑΕ, ιδιοκτήτρια εταιρεία του μέχρι πρότινος μεγαλύτερου σε τηλεθέαση καναλιού της χώρας, MEGA Channel, η οποία μετά από έξι χρόνια ελλειμμάτων (ζημιών) αντιμετωπίζει το φάσμα της αναστολής των εργασιών της. Καθώς το MEGA είναι το μοναδικό τηλεοπτικό κανάλι που είναι εισηγμένο στο Χρηματιστήριο, έχει δημοσιευμένους ισολογισμούς κι έτσι είναι το μοναδικό για το οποίο μπορούμε να έχουμε μια καθαρή εικόνα σε σχέση με όσα έγιναν όλα αυτά τα χρόνια.

Το MEGA σε αριθμούς

Το σύνολο των δανείων της Τηλέτυπος, σύμφωνα με τις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις, είναι 116 εκατ. ευρώ (30/9/2015). Ενδεικτικά το 2011 ήταν 120,3 εκατ. ευρώ ενώ το 2013 είχε αυξηθεί στα 124,6 εκατ.

Το χρέος αυτό δεν είναι εξωφρενικά υψηλό. Όμως, το στοιχείο που οδήγησε σε ασφυξία είναι η σημαντική επιδείνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων, των εσόδων δηλαδή του καναλιού, από διαφημίσεις και άλλες πηγές. Η Τηλέτυπος έχει χάσει περισσότερα από τα μισά έσοδά της τα τελευταία οκτώ χρόνια. Από 168,94 εκατ. ευρώ που ήταν οι πωλήσεις της το 2008, το 2014 έπεσε στα 78,297 εκατ. ευρώ ενώ το 2015 –σύμφωνα με εκτιμήσεις– τα έσοδά της ήταν χαμηλότερα των 70 εκατ. ευρώ (πρόκειται για εκτίμηση, δεδομένου ότι η εταιρεία δεν έχει ακόμα συντάξει οικονομικές καταστάσεις για το 2015, κάτι που όφειλε να κάνει μέχρι τέλη Απριλίου 2016).

Έσοδα (από διαφημίσεις κ.λπ.)

Διάστημα

Εκατ. ευρώ

9Μ 2015 41,26
2014 78,297
2013 77,265
2012 84,635
2011 100,285
2010 112,148
2009 139,38
2008 168,94

Η μείωση των εσόδων έφερε ζημιές, που ξεκίνησαν το 2009. Στην αρχή ήταν πολύ μικρές (-1,55 εκατ. ευρώ), αλλά πολλαπλασιάστηκαν σε 27,4 εκατ. ευρώ το 2010. Από τότε ήταν σταθερά πάνω από 20 εκατ. ευρώ το χρόνο, με εξαίρεση το 2012 που οι ζημιές μειώθηκαν σε 12,46 εκατ. ευρώ.

Κέρδη / Ζημίες

Διάστημα

Εκατ. ευρώ

9Μ 2015 -31,32
2014 -12,46
2013 -20,422
2012 -22,2
2011 -20,524
2010 -27,469
2009 -1,55
2008* 42,4
* τελευταία χρονιά που δόθηκε μέρισμα συνολικού ύψους 25,3 εκατ. ευρώ
 

Μέσα σε αυτά τα χρόνια έγινε και μια σειρά κινήσεων, όχι ιδιαίτερα ασυνήθιστων για την εποχή, που εξέθεσαν την εταιρεία σε κίνδυνο. Συγκεκριμένα, το 2009 οι μέτοχοι αποφάσισαν να εισπράξουν γενναίο μέρισμα, περίπου 25 εκατ. ευρώ, από τα τεράστια κέρδη του 2008 (42 εκατ. ευρώ). Τα κέρδη ήταν βέβαια έκτακτα, καθώς προέρχονταν από την πώληση της συγγενούς εταιρείας Netmed N.V. αξίας 38,9 εκατ., αλλά έδωσαν στους μετόχους την άνεση να κάνουν κάτι που ήταν συνηθισμένη πρακτική για τις εταιρείες προ κρίσης, να βάλουν δηλαδή τα κέρδη στην τσέπη και να δανειστούν το ρευστό που χρειαζόταν για να λειτουργήσει η εταιρεία από τις τράπεζες. Η κίνηση αυτή ήταν ένα ρίσκο, αλλά λελογισμένο για την εποχή του, αφού τα επιτόκια ήταν ακόμα χαμηλά. Από την άλλη, ήταν 2009, μόλις ξεκινούσε η οικονομική ύφεση στη χώρα, και κάτι που μπορούσε να γίνει σε χρονιές με καλά αποτελέσματα επρόκειτο τελικά να καταντήσει βαρίδι στα πόδια της Τηλέτυπος.

Παράλληλα, το 2009 ο δανεισμός της εταιρείας αυξήθηκε στα 88 εκατ. ευρώ από 59 εκατ. Από τότε ξεκίνησε μια πορεία χωρίς επιστροφή.

Δάνεισμός

Διάστημα

Σύνολο Δανείων σε εκατ. ευρώ

Εργαζόμενοι

9Μ 2015 116 510
2014 120,68 475
2012 124,684 488
2012 123,49 535
2011 120,366 601
2010 92,889 628
2009 88,4 644
2008 58,8 652

Οι μέτοχοι βέβαια προσπάθησαν δύο φορές να σώσουν την κατάσταση, κάνοντας δύο ενέσεις ρευστότητας στην εταιρεία. Την πρώτη φορά, το 2012, έβαλαν 10,1 εκατ. ευρώ και τη δεύτερη, το 2013, έβαλαν 15,1 εκατ. Τα συνολικά 25,2 εκατ. ευρώ όμως δεν αποδείχθηκαν ικανά να ανακόψουν την κακή οικονομική πορεία του καναλιού, που συνεχίστηκε.

Σήμερα οι τράπεζες έχουν σταματήσει πλέον τις διευκολύνσεις και ζητάνε λεφτά. Η εταιρεία μπορεί να μην είχε λάβει πρόσθετο δανεισμό τα τελευταία τέσσερα χρόνια (2011-2015), όμως δεν μπορούσε να εξυπηρετήσει και να αποπληρώσει τα παλιά δάνεια. Οι τράπεζες έκαναν τα στραβά μάτια και διευκόλυναν συνεχώς με το να μεταθέτουν αποπληρωμές δανείων στο μέλλον, να μην χρεώνουν τόκους για συγκεκριμένα δάνεια και να δίνουν νέα δάνεια για να πληρώνονται τα παλιά. Όμως αυτό έφθασε στο τέλος του. Η πολιτική πίεση τους τελευταίους μήνες προς τις τράπεζες να σκληρύνουν τη στάση τους, σε συνδυασμό με τα παραπάνω, οδήγησαν στο σημερινό αδιέξοδο.

Δεσμεύσεις που δεν τηρούνται

Η εταιρεία έχει πάψει πλέον να τηρεί σειρά δεσμεύσεων που είχε συμφωνήσει με τις τράπεζες. Συγκεκριμένα, η Τηλέτυπος ΑΕ έχει δεσμευθεί να διατηρεί τρεις συγκεκριμένους οικονομικούς δείκτες που σχετίζονται με το ύψος των ιδίων κεφαλαίων, της ρευστότητας και της κερδοφορίας.

Ο πιο σημαντικός είναι ο «Καθαρός Τραπεζικός Δανεισμός προς Ίδια Κεφάλαια», που δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 5,5. Αυτό σημαίνει πως με δανεισμό 116 εκατ. ευρώ (30/9/2015), τα ίδια κεφάλαια της Τηλέτυπος ΑΕ θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον 21 εκατ. ευρώ.

Όμως, τα ίδια κεφάλαια έχουν καταστεί αρνητικά κατά 5,8 εκατ. ευρώ από τις 30/9/2015. Συνεπώς, οι μέτοχοι της εταιρείας πρέπει να βάλουν από την τσέπη τους τουλάχιστον 26,8 εκατ. ευρώ για να αυξήσουν τα κεφάλαια της εταιρείας και να καλύψουν το συγκεκριμένο δείκτη.

Οι τράπεζες και σε αυτό το σημείο διευκόλυναν. Στο τέλος του 2015 έδωσαν περίοδο χάριτος στην Τηλέτυπος και τη δυνατότητα να μην τηρούνται δύο από τρεις οικονομικούς δείκτες με την προϋπόθεση ότι οι μέτοχοι θα έβαζαν τουλάχιστον 15 εκατομμύρια ευρώ μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου 2016. Ούτε αυτό έγινε και δόθηκε νέα παράταση στην περίοδο χάριτος μέχρι αυτές τις ημέρες.

Η λεπτομέρεια με την αξία της ταινιοθήκης

Η αξία των εγγυήσεων που είχε δώσει η Τηλέτυπος στις τράπεζες μειώθηκε (απαξιώθηκε). Η εταιρεία είχε ενεχυριάσει στις τράπεζες δικαιώματα επί της ταινιοθήκης (ταινίες/προγράμματα που η εταιρεία είχε παράξει ή αγοράσει). Η αξία αυτής της ταινιοθήκης είχε αποτιμηθεί την 31/12/2014 σε 117,014 εκατ. ευρώ σύμφωνα με επιστολή της ελεγκτικής εταιρείας Ορκωτοί Ελεγκτές Moore Stephens ΑΕ, που είχαν κάνει την εκτίμηση της ταινιοθήκης. Όμως η αξία αυτή μετά από επανεκτίμηση από την Moore Stephens υπολογίστηκε στις 30/9/2015 σε 89,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή υποτιμήθηκε. Αυτό έγινε κατόπιν παρέμβασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία ζήτησε διευκρινίσεις για την αποτίμηση της ταινιοθήκης. Μετά την παρέμβαση, η αξία της μειώθηκε.

Προσέξτε όμως τη λεπτομέρεια: Η Τηλέτυπος είχε συμφωνήσει με τις τράπεζες ότι σε περίπτωση που η εκτιμώμενη αξία της ταινιοθήκης υπολογιστεί χαμηλότερα των 115 εκατ. ευρώ, τότε θα υποχρεούνταν να ενεχυριάσει επιπλέον ποσό ίσο με το υπολειπόμενο ποσό έως τα 117 εκατ. ευρώ. Άρα, η Τηλέτυπος έπρεπε να βρει πρόσθετες εγγυήσεις ίσες με 27,5 εκατ. ευρώ (117 εκατ. μείον 89,5 εκατ.)

Θυμίζουμε ότι και το τηλεοπτικό κανάλι ΑΛΤΕΡ (Ελεύθερη Τηλεόραση ΑΕ) λάμβανε δάνεια με εγγύηση την ταινιοθήκη του. Η αξία της αποδείχθηκε ότι ήταν πολύ χαμηλότερη από αυτήν που έβαζε ως εγγύηση, με αποτέλεσμα οι τράπεζες να χάσουν πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ και το κανάλι να κλείσει.

Τα προβλήματα που περιπλέκουν την κατάσταση

Πέρα από τα νούμερα, ένα πρόβλημα που δεν βοηθά στη λήψη γενναίων αποφάσεων από την πλευρά των μετόχων, είναι το τηλεοπτικό μέλλον, που αυτήν την στιγμή είναι αβέβαιο. Η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει διαδικασία προκήρυξης διαγωνισμού αδειοδότησης τηλεοπτικών σταθμών. Η άδεια θα απαιτήσει πρόσθετα κεφάλαια, το ύψος των οποίων δεν μπορεί να προσδιοριστεί, όμως το ελάχιστο ύψος θα είναι 3 εκατ. ευρώ. Άρα, εκτός από την αύξηση κεφαλαίου η εταιρεία θα χρειαστεί τουλάχιστον 3 εκατ. ευρώ για να διεκδικήσει μία τηλεοπτική άδεια. Την οποία μπορεί και να μην πάρει.

Και μέσα στην ίδια την εταιρεία, όμως, υπάρχουν συγκρούσεις συμφερόντων. Μέτοχοι στην Τηλέτυπος είναι η εταιρεία Πήγασος Εκδοτική (οικογένεια Γεωργίου Μπόμπολα), η εταιρεία ΔΟΛ (οικογένεια Σταύρου Ψυχάρη) και η οικογένεια Βαρδινογιάννη μέσω αλλοδαπών νομικών προσώπων. Η οικονομική κατάσταση του Πήγασου και του ΔΟΛ είναι κακή, ενώ η οικογένεια Βαρδινογιάννη έχει και δεύτερο κανάλι, το Star Channel, το οποίο θα κληθεί κι αυτό να διεκδικήσει μία τηλεοπτική άδεια. Είναι άγνωστο αν η “οικογένεια” του MEGA θα τραβήξει τον ίδιο δρόμο ή πολλούς διαφορετικούς.

Σε σχέση με την οικογένεια Βαρδινογιάννη, υπάρχει κι άλλη μια αβεβαιότητα. Ένα ερώτημα που τίθεται από ορισμένους είναι το κατά πόσο, στην περίπτωση που η Τηλέτυπος εισέλθει σε πτωχευτική διαδικασία, θα μπορούν οι υφιστάμενοι μέτοχοι μέσω άλλων εταιρειών να διεκδικήσουν τηλεοπτικές άδειες. Σύμφωνα πάντως με τον πιο πρόσφατο νόμο, αυτό απαγορεύεται. Ο νόμος προβλέπει ότι «οι υποψήφιοι προς αδειοδότηση και οι μέτοχοι που είναι κύριοι αριθμού ή συγκύριοι μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου που υπερβαίνει το 1% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου στη γενική συνέλευση του υποψηφίου, δεν πρέπει να τελούν υπό πτώχευση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή να έχουν υπαχθεί στην προπτωχευτική διαδικασία του άρθρου 99 του Πτωχευτικού Κώδικα ή ανάλογη διαδικασία προβλεπόμενη από το δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους, ούτε να τελούν υπό εκκαθάριση και υπό αναγκαστική διαχείριση...»

Ένα άλλο πρόβλημα είναι ο δανεισμός της εταιρείας, ο οποίος είναι πολύ ψηλός (116 εκατ. ευρώ) σε σχέση με τα έσοδά της (ούτε 70 εκατ. ευρώ). Αυτό δημιουργεί ετήσιο κόστος (τόκους) της τάξεως των 6,2 εκατ. ευρώ. Ακόμα, λοιπόν, κι αν βρεθούν τα χρήματα για να χρηματοδοτήσουν την λειτουργία της επιχείρησης για ένα έτος, οι μέτοχοι θα ζητήσουν ρύθμιση και κούρεμα των δανείων ώστε να μειωθεί το κόστος εξυπηρέτησης.

Τέλος, ένα ακόμα σημείο που δυσκολεύει την κατάσταση είναι πως η εταιρεία έχει δεσμευμένες απαιτήσεις 10 εκατ. ευρώ στην εταιρεία ABC FACTORS, θυγατρική της Αlpha Bank, για όσο διάστημα δεν εξυπηρετεί το βασικό της δάνειο (το ομολογιακό). Αυτό σημαίνει ότι στερείται από τα έσοδά της 10 εκατ. ευρώ, τα οποία είναι κάτι παραπάνω από πολύτιμα.

Κι αν τα παραπάνω φαίνεται να είναι προβλήματα που αφορούν μόνο το MEGA και τους 510 εργαζόμενούς του, δεν είναι καθόλου έτσι. Διότι αν δεν βρεθούν χρήματα για να αποπληρωθεί ένα μέρος των δανείων της εταιρείας, το πιθανότερο είναι να τα πληρώσουν οι μέτοχοι των τραπεζών και οι φορολογούμενοι, με τις ανακεφαλαιοποιήσεις. Κι αυτό γιατί οι τραπεζίτες δεν φρόντισαν να εγγυηθούν οι μέτοχοι με την προσωπική τους περιουσία, κάτι που συνήθως γίνεται στην τραπεζική πρακτική. Γι’ αυτό λένε κάποιοι ότι θα μας “φεσώνουν” Μπόμπολας, Ψυχάρης και Βαρδινογιάννης!

Εικόνα ioannou
Έχει διατελέσει αρχισυντάκτης οικονομικού στις εφημερίδες Ελευθεροτυπία, Δημοκρατία και Ντοκουμέντο, κι έχει εργαστεί σε διάφορα ηλεκτρονικά μέσα. Το 2016 η αναζήτηση για νέα πράγματα τον οδήγησε στην ίδρυση του marketfair.gr.

Διαβάστε ακόμα

Σχόλια

Εικόνα Anonymous

Ετήσια συνδρομή μόνο με 60€ 40€. Κάνε τώρα εγγραφή.

Σας πείσαμε; Εμείς σας θέλουμε μαζί μας!
Χωρίς τους υποστηρικτές μας
δεν μπορούμε να υπάρχουμε.